Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1083/SLĐTBXH-KHTC 25/07/2022 V/v ý kiến góp ý dự thảo văn bản chấn chỉnh công tác thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh
1081/SLĐTBXH-VP 23/07/2022 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở
1080/SLĐTBXH-VP 23/07/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
7502/QĐ-SLĐTBXH 23/07/2022 V/v thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động
1079/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 22/07/2022 V/v cử cán bộ tham tham dự lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp"
1078/SLĐTBXH-VP 22/07/2022 V/v xin ý kiến một số nội dung của dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
7501/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ ăn, uống cho đại biểu dự
Họp mặt người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
7500/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với bà Thạch Thị Oanh Đi
7499/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Hồng Thơ. Sinh ngày: 04/11/2001.
7498/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Hưng. Sinh ngày: 25/5/1972
Đang online: 4
Hôm nay: 764
Đã truy cập: 1082625
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.