Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7497/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Ngô Hoàng Na. Sinh ngày: 28/03/1990
7496/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phạm Hoàng Nam. Sinh ngày: 03/11/1993.
7495/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (với ông: NGUYỄN VĂN NHÍ - sinh năm 1987, là cháu nội của liệt sĩ Nguyễn Văn Lọc)
7494/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: NGUYỄN XUÂN TOÀN - ngày sinh 12/4/1977, là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Mưu)
7493/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (bà: TRẦN THỊ TUYẾT NGA - ngày sinh 01/01/1961, là con của liệt sĩ Trần Văn Đắt)
7492/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (bà: ĐỖ THỊ TIẾN - ngày sinh 01/01/1956, là em (cùng mẹ khác cha) của liệt sĩ Đào Văn Hai)
7491/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: TRẦN VIỆT PHỤC - ngày sinh 04/8/1955, là con của liệt sĩ Trần Công Núi)
7490/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (bà: NGUYỄN THỊ PHÚC - ngày sinh 01/01/1971, là em ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến)
7489/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (với ông: HỒ VĂN VIỆT - ngày sinh 01/01/1955, là em ruột của liệt sĩ Hồ Văn Đởm)
7488/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (với bà: ĐỖ THỊ TIẾN - ngày sinh 01/01/1956, là con của liệt sĩ Đỗ An Nhơn)
Đang online: 3
Hôm nay: 958
Đã truy cập: 1082817
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.