Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16432 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7671/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhiêu. Sinh ngày: 01/01/1989
7670/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Thúy. Sinh ngày: 10/8/1973
7669/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Trường Tâm. Sinh ngày: 01/01/1986
7668/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Ngọc Hân. Sinh ngày: 10/4/2001
7667/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Phương Dung. Sinh ngày: 01/01/1966
7666/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đỗ Văn Tâm. Sinh ngày: 10/7/1992
7665/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Văn Đức. Sinh ngày: 20/5/1986
7664/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG Là vợ ông: NGUYỄN VĂN NHỰT
1119/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v ý kiến dự thảo Kết luận thanh tra
1118/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v cung cấp các Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (từ ngày 26/7/2022 - 01/8/2022)
Đang online: 7
Hôm nay: 939
Đã truy cập: 1096119
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.