Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16435 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7659/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN NGỌC THỦY
7658/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công PHẠM VĂN HAI
7657/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ DI Là vợ ông: VÕ VĂN HAI
7656/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH THỊ NƯƠNG Là con bà: HUỲNH THỊ NGA
7655/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: ĐOÀN THỊ CHÍNH Là con ông: MAI THỊ NHÂN
7654/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH MAI TƯƠI Là vợ ông: TRẦN VĂN THỤ
13/TB-SLĐTBXH 02/08/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại Ban Quản trang
1114/SLĐTBXH-TT 01/08/2022 V/v cử công chức tham gia Đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh
1113/SLĐTBXH-KHTC 01/08/2022 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
1112/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/08/2022 V/v bồi dưỡng chính trị hè
năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
Đang online: 1
Hôm nay: 1144
Đã truy cập: 1096324
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.