Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1140/SLĐTBXH-VP 04/08/2022 V/v triển khai Quyết định số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1139/SLĐTBXH-VP 04/08/2022 V/v triển khai Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy
7751/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN THANH ĐIỂN Là con bà: HUỲNH THỊ TÁM
7750/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc thu hồi Quyết định số 5635/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2022
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp khi
người có công với cách mạng từ trần đối với ông Trần Minh Luân, năm sinh: 1981, là con của bà Nguyễn Thị Kia
7749/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN MINH LÂM Con của bà NGUYỄN THỊ KIA
7748/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: BÙI BÍCH LIÊN Con của bà HỨA MỸ LẾN, là Người có công giúp đỡ cách mạng
7747/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ CHÍNH Vợ của ông NGUYỄN VĂN THÊ
7746/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: HỨA MỸ LẾN Là Người có công giúp đỡ cách mạng
7745/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN THÊ Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 55%; đồng thời là người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% - 60%
1138/SLĐTBXH-NCC 04/08/2022 V/v rà soát, di chuyển hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng bà Hứa Mỹ Lến
1137/SLĐTBXH-VP 04/08/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
1136/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 04/08/2022 V/v phúc đáp Công văn số 04/2022-UNIPAXVT ngày 01/8/2022 của Công ty TNHH UNIPAX Vị Thanh
1135/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 04/08/2022 V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện pháp luật lao động về lao động, tiền lương và quan hệ lao động
1134/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 04/08/2022 V/v xin ý kiến góp ý và thống nhất thực hiện Chương trình phối hợp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội

7744/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Hữu Thoại. Sinh ngày: 29/6/1989
7743/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Cương. Sinh ngày: 13/12/1993
1133/SLĐTBXH-NCC 03/08/2022 V/v thông báo kết quả khám giám định bệnh có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học (lần đầu) ĐÀO VĂN ÚT
1132/SLĐTBXH-NCC 03/08/2022 V/v thông báo kết quả khám giám định bệnh có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học ĐẶNG THỊ KIM THOA
7742/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc điều chỉnh người có công với cách mạng từ điều dưỡng
tại nhà sang điều dưỡng tập trung năm 2022
1131/SLĐTBXH-VP 03/08/2022 V/v xây dựng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đang online: 2
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 1090583
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.