Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16250 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7654/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH MAI TƯƠI Là vợ ông: TRẦN VĂN THỤ
13/TB-SLĐTBXH 02/08/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại Ban Quản trang
1114/SLĐTBXH-TT 01/08/2022 V/v cử công chức tham gia Đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh
1113/SLĐTBXH-KHTC 01/08/2022 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
1112/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/08/2022 V/v bồi dưỡng chính trị hè
năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
42/GM-SLĐTBXH 01/08/2022 Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

12/TB-SLĐTBXH 01/08/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
7653/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu giang
7652/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ MY Vợ của ông VÕ VĂN HIỆP là cha liệt sĩ Võ Văn Thương
7651/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRƯƠNG THỊ LỆ HOA Con của bà HUỲNH THỊ TÁM, là mẹ liệt sĩ Trương Văn On
7650/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN LẬP Con của bà NGUYỄN THỊ MƯỜI
7649/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: DƯƠNG VĂN TRẢI Con của bà NGUYỄN THỊ MƯỜI, là vợ liệt sĩ Dương Văn Ngon
7648/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN TIẾN Con của bà NGUYỄN THỊ HÓA, là vợ liệt sĩ Lê Văn Tấn
7647/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ DUY KHANH Con của ông LÊ VĂN HỒNG
7646/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: VÕ THỊ TỐT Vợ của ông NGÔ THANH VŨ
7645/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐẶNG THỊ TƯ Vợ của ông DƯƠNG VĂN MẸO
7644/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với ông: VÕ VĂN HIỆP Là cha liệt sĩ Võ Văn Thương
7643/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: HUỲNH THỊ TÁM Là mẹ liệt sĩ Trương Văn On
7642/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ MƯỜI Là vợ liệt sĩ Dương Văn Ngon
7641/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ MƯỜI là người có công giúp đỡ cách mạng
Đang online: 3
Hôm nay: 2347
Đã truy cập: 1086604
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.