Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16250 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7573/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn No. Sinh ngày 16/4/1991
7572/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Hồng Tươi. Sinh ngày 16/3/1996

7571/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Bích Trâm. Sinh ngày 11/5/2000
7570/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Mai Công Chứ. Sinh ngày: 20/06/1989
7569/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Kim Quyến. Sinh ngày: 30/10/2000
7568/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Đoan. Sinh ngày: 20/9/1991
7567/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lữ Hồng Mách. Sinh ngày: 11/10/1966
7566/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Dương Thị Phố. Sinh ngày: 01/01/1991
7565/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Út. Sinh ngày: 14/9/1992
7564/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Hà Thị Cẩm Phê. Sinh năm: 06/02/1987
7563/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trương Thị Quỳnh Như. Sinh năm: 13/10/2002
7562/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Cúc. Sinh năm: 27/9/1991
7561/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Tô Thị Tuyết Nhung. Sinh năm: 05/10/2001
7560/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trương Minh Phương. Sinh năm: 1991
7559/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Huỳnh Chí Phú. Sinh ngày: 12/12/1998
7558/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phạm Thanh Thoàn. Sinh ngày: 13/5/1983
7557/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Tấn Tài. Sinh ngày: 01/01/1988
1093/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 26/07/2022 V/v phúc đáp Công văn số 20/CT ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và Sát hạch lái xe Chiến Thắng
1092/SLĐTBXH-VP 26/07/2022 V/v đề nghị thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
7556/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: NGUYỄN VĂN CHÍ - sinh năm 1967, là em ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Vốn)
Đang online: 2
Hôm nay: 2322
Đã truy cập: 1086579
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.