Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16250 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7536/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Thiện Ngoan. Sinh ngày 21/12/2002
7535/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thiên Thiên. Sinh ngày 01/01/2001
7534/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Dương Văn Nhớ. Sinh ngày 14/6/1998
7533/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Danh Hồng Phương. Sinh ngày: 10/01/1987
7532/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Trung Thực. Sinh ngày: 15/9/1991
7531/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Ngọc Trâm. Sinh năm: 23/7/1993
7530/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Thị Nga. Sinh năm: 1987
7529/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Rô. Sinh năm: 13/9/1998
7528/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đào Như Ý. Sinh năm: 1989
7527/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Minh Hiếu. Sinh năm: 28/10/1981
7526/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Lan Anh. Sinh năm: 01/7/1997
7525/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Việt Triều. Sinh ngày: 24/12/1968
7524/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Thà. Sinh năm: 28/02/1989
7523/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: DIỆP ÚT CHÍNH - sinh năm 1967, là con ruột của liệt sĩ Diệp Văn Hó)
7522/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: VÕ NGUYÊN DŨNG - sinh năm 1964, là em rễ của liệt sĩ Dương Văn Bì)
7521/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (bà: TRẦN NGỌC HAI - sinh năm 1988, là cháu ruột của liệt sĩ Trần Bửu Tấn)
7519/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: NGUYỄN VĂN THÀNH - sinh năm 1961, là con ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Tôn)
7518/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: NGUYỄN VĂN MÂY - sinh năm 1960, là con ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Năm)
7517/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (bà: BÙI THỊ LIÊN - sinh năm 1960, là cháu ngoại của liệt sĩ Hứa Dinh Tôn)
1091/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 26/07/2022 V/v tiếp nhận người khuyết tật thần kinh, tâm thần vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (bà Hồ Mộng Kha - huyện Phụng Hiệp)
Đang online: 1
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 1086796
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.