Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7928/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Mai Thị Thu Sương. Sinh ngày: 08/04/1975
7927/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Văn Thảo. Sinh năm: 1991
7926/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Ngọc Nhi. Sinh ngày: 11/02/1998
7925/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Văn Tường. Sinh ngày: 01/3/2003
7924/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Mỹ Hân. Sinh ngày: 12/5/2002
7923/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trương Văn Tuấn. Sinh ngày: 06/6/1987
7922/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Phạm Hoàng Phương. Sinh ngày: 01/01/1998
7921/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Quốc Tuấn. Sinh ngày: 01/01/1982
7920/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thúy Yến. Sinh ngày: 13/8/1976
7919/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Bùi Thị Kim Thơm. Sinh ngày: 16/02/1998
7918/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thảo Buôl. Sinh năm: 1991
7917/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Nhớ. Sinh năm: 1983
7916/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Hoài Nam. Sinh ngày: 26/3/1994
7915/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Tưởng Cẩm Lợi. Sinh ngày: 27/3/1994
7914/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kiều Trang. Sinh ngày: 04/8/1993
7913/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Kim Xoa. Sinh ngày: 31/12/1992
7912/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Diễm. Sinh ngày: 01/01/1978
7911/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Dương Lâm. Sinh năm: 1971
7910/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Thu Sương. Sinh ngày: 01/01/1986
7909/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Huy Vũ. Sinh ngày: 18/8/1989
Đang online: 1
Hôm nay: 107
Đã truy cập: 1090550
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.