Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7869/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Hồng Đậm. Sinh ngày: 09/9/1992
7868/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Văn Sơn. Sinh ngày: 19/10/1977
7867/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Lan Phương. Sinh ngày: 16/12/1999
7866/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Quyến. Sinh ngày: 22/7/2002
7865/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đoàn Minh Ai. Sinh ngày: 19/8/1976

1173/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 09/08/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
7864/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ TRÒ Vợ của ông NGUYỄN VĂN NAM
7863/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHAN VĂN CHÍ HÙNG Con của bà BÙI THỊ HƯỜNG, là mẹ liệt sĩ Phan Văn Thận
7862/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ THANH HÙNG Con của bà NGUYỄN THỊ TRẮNG (CHÁ), là vợ liệt sĩ Lê Minh Khôi
7861/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ TRẮNG
(CHÁ)
7860/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN NAM Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 24%
7859/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: BÙI THỊ HƯỜNG Là mẹ liệt sĩ Phan Văn Thận
1171/SLĐTBXH-VP 09/08/2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1169/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 09/08/2022 V/v góp ý kiến nội dung dự thảo
Kế hoạch triển khai các hoạt động
bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025
1168/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 08/08/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1167/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 08/08/2022 V/v phối hợp triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương
1166/SLĐTBXH-VP 08/08/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện ký kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với tỉnh Kiên Giang và dự thảo Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025
7858/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Gấm. Sinh ngày: 21/9/2000.
7857/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Kim Thơ. Sinh ngày: 19/06/1988
7856/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Trung Thực. Sinh ngày: 15/9/1991
Đang online: 1
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 1090544
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.