Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10279/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thu. Sinh năm 1987
10277/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Thị Diễm Hương. Sinh ngày 01/01/1993
10276/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Ngọc Khiêm. Sinh ngày 10/3/1989
2478/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 16/12/2020 V/v nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021
2477/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 16/12/2020 V/v tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg
10275/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà Phạm Thị Thúy An. Sinh ngày: 01/01/1989
10274/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông Trần Công Phiệt. Sinh ngày: 10/6/1990
10273/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà Nguyễn Thị Hồng Nương. Sinh ngày: 19/3/1984
10272/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà Nguyễn Hồng Lê. Sinh ngày 03/02/1987.
10271/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Quýt. Sinh năm 1974
10270/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Loan. Sinh ngày 02/6/1991
10269/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn An Nhiên. Sinh năm 1985
10268/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Lê Thị Ngọc Trân. Sinh ngày 14/7/2000
10267/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Lê Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày 01/9/1995
10266/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Thị Thu Trang. Sinh ngày 01/01/1976
10265/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Trọng. Sinh ngày 08/12/1986
10264/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đoàn Thị Bạch Tuyết. Sinh ngày 05/5/1985
10263/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Liền. Sinh năm 1983
10262/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Túc. Sinh ngày 10/11/1972
10261/QĐ-SLĐTBXH 16/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trương Thị Thảo. Sinh ngày 10/10/1999
Đang online: 3
Hôm nay: 227
Đã truy cập: 1090670
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.