Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7470/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: NGUYỄN VĂN ĐẢO - sinh năm 1978, là em ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng)
7469/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: LÊ VĂN PHƯƠNG - sinh năm 1975, là em ruột của liệt sĩ Lê Văn Hoàng)
7468/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (ông: HUỲNH VĂN TƯỜNG - sinh năm 1986, là cháu ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Đắc)
1072/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 22/07/2022 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP. Vị Thanh
7467/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: MAI VĂN LÂM Con của ông MAI VĂN ĐĂNG là người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, hưởng trợ cấp một lần
7466/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thúy Hằng. Sinh ngày: 01/01/1992
7465/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Kiều Ni. Sinh năm: 1986
7464/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Thanh Hùng. Sinh ngày: 30/04/1982
7463/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Kim Hằng. Sinh ngày: 18/03/1997

7462/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hà Dung. Sinh ngày: 05/12/1995
7461/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Viết Truyền. Sinh năm: 20/10/1988
7460/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Hoàng Minh. Sinh ngày: 29/10/1992
7459/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Tiến Dũng. Sinh ngày: 08/02/1977
7458/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lương Văn Liệt. Sinh ngày: 17/7/1999
7457/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Thu Lan. Sinh ngày: 12/11/1999
7456/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Tấn Phong. Sinh năm: 1994
7455/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Ngọc Thương. Sinh ngày: 24/10/1994
7454/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Hoàng Phướng. Sinh ngày: 10/10/1989
7453/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Văn Thứt. Sinh năm: 10/9/1992
7452/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Khưu Hoàng Phương. Sinh ngày: 26/9/1981
7451/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Hữu Nghị. Sinh ngày : 06/9/1984
7450/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Hương. Sinh ngày: 09/8/1980
7449/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Kiều Tiên. Sinh ngày: 27/08/1991
7448/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Huệ. Sinh ngày : 10/9/2000
7447/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Vân Anh. Sinh ngày 10/02/2000
7446/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Hồng Gấm. Sinh ngày 24/10/2000
7445/QĐ-SLĐTBXH 22/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Kim Anh. Sinh ngày 02/3/1999
7444/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: ĐINH VĂN Ở Con của bà PHAN THỊ BA là vợ liệt sĩ Đinh Văn Hòa
7443/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHAN VĂN CHẲNG Con của bà NGÔ THỊ ĐỂ là Người có công giúp đỡ cách mạng
7442/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN MUNG Con của bà TRẦN THỊ ĐỨC, là Người có công giúp đỡ cách mạng; đồng thời là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành
7441/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ CẨM HẰNG Con của ông TRẦN VĂN RĂNG, là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%
7440/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM MỸ NHUNG : Con của ông PHẠM VĂN TÁM, là người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% - 60%
7439/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ HƯỜNG Vợ của ông TRẦN VĂN PHƯỚC, là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 82%
7438/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ TUYẾT NHUNG Con của bà ĐẶNG THỊ VIÊN (DIÊN)
7437/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ MAI Vợ của ông VÕ VĂN NẠT
7436/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÂM THỊ VUÔL Vợ của ông NGUYỄN VĂN THÀNH
7435/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LƯƠNG MINH ĐỨC Con của bà PHẠM THỊ LẦU
7434/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp tuất từ trần đối với thân nhân của
người có công với cách mạng đối với bà: TRẦN THỊ HƯỜNG Vợ của ông TRẦN VĂN PHƯỚC, là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 82%;
7433/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGÔ THỊ ĐỂ Là Người có công giúp đỡ cách mạng
7432/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: PHAN THỊ BA Là vợ liệt sĩ Đinh Văn Hòa
7431/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ ĐỨC Là Người có công giúp đỡ cách mạng, đồng thời là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành
7430/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN RĂNG Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%
7429/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHẠM VĂN TÁM Là người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% - 60%
7428/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN PHƯỚC Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 82%;
7427/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: ĐẶNG THỊ VIÊN (DIÊN)
1071/SLĐTBXH-NCC 21/07/2022 V/v rà soát, di chuyển
hồ sơ gốc của liệt sĩ của ông Nguyễn Văn Phiên, sinh năm 1953; cư ngụ: ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là con ruột của bà Phan Thị Cúc (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Đố)
1070/SLĐTBXH-NCC 21/07/2022 V/v rà soát, di chuyểN hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng của ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969; cư ngụ: ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là con ruột của bà Nguyễn Thị Bảy
1069/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v cử cán bộ tham tham dự lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp"
1068/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v cung cấp số liệu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
1067/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đang online: 1
Hôm nay: 229
Đã truy cập: 1090672
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.