Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16250 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7359/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Danh Phương. Sinh ngày: 01/01/1977
7358/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Ngô Hoàng Lâm. Sinh năm: 1983
7357/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Hằng. Sinh năm: 1981
7356/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Hữu Phúc. Sinh ngày: 27/9/1994
7355/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Quang Thái. Sinh ngày: 01/01/1988
7354/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thu. Sinh ngày: 05/02/2002
7353/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Hồng Lanh. Sinh ngày: 22/02/1991
1051/SLĐTBXH-NCC 19/07/2022 V/v xin chủ trương tăng định mức quà tặng cho đại biểu người có công dự họp mặt tại Tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2022)
57/KH-SLĐTBXH 19/07/2022 Chi trả trợ cấp Ưu đãi người có công với cách mạng qua
hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7352/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Cao Thị Ngọc Hân. Sinh ngày: 12/9/2000
7351/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Tuấn Khanh. Sinh ngày: 01/4/1989
7350/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bé Bảy. Sinh năm: 1973
7349/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Kim Liên. Sinh ngày: 01/01/1982
7348/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Chí Lỉnh. Sinh ngày: 10/7/2000
7347/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Anh Thư. Sinh ngày: 13/11/1990
7346/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Minh. Sinh ngày: 24/6/1997
7345/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Lâm Tá. Sinh ngày: 20/10/1985
7344/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Trương Văn Chiến. Sinh ngày: 01/01/1976
7343/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Như Ngọc. Sinh năm: 1988
7342/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hằng Di. Sinh ngày: 22/02/1988
7341/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Trang. Sinh ngày: 13/10/1992
7340/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Phan Thanh Phong. Sinh ngày: 01/6/1997
7339/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đinh Hiệp Mỹ. Sinh ngày: 27/12/1996
7338/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Hòa Thảo. Sinh ngày: 08/3/1998
7337/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Như Ý. Sinh ngày 15/10/2001
7336/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Dư. Sinh ngày 17/8/2002
7335/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Ly. Sinh ngày 30/01/1993
7334/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Ngọc Thông. Sinh ngày 01/3/1989

7333/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Diệu. Sinh ngày 01/01/1984
7332/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Chúc Anh. Sinh năm 1984
7331/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Lành. Sinh năm 1971
7330/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Cẩm Tú. Sinh ngày 01/5/1996
7329/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhí. Sinh ngày 06/02/1999
7328/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trịnh Trọng Sang. Sinh năm 1990
7327/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích. Sinh ngày 27/3/2001
7326/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Đẩu. Sinh ngày 01/01/1973
1050/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/07/2022 V/v các nội dung xin ý kiến tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
1049/SLĐTBXH-VP 19/07/2022 V/v góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
56/KH-SLĐTBXH 19/07/2022 KẾ HOẠCH
Phát triển công tác Lao động, người có công và xã hội
tỉnh Hậu Giang năm 2023
1048/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/07/2022 V/v báo cáo, xác minh làm rõ trường hợp người lao động rời khỏi nơi làm việc tại Hàn Quốc
1047/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/07/2022 V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2023
1046/SLĐTBXH-KHTC 19/07/2022 về việc cho ý kiến thẩm tra điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm xã hội năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1045/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 19/07/2022 V/v phối hợp thu thập thông tin đối tượng bảo trợ xã hội
7325/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
kinh phí bảo đảm xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7324/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG
7323/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HÀ
7322/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ MƯỜI
1042/SLĐTBXH-NCC 18/07/2022 V/v báo cáo xin ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
1041/SLĐTBXH-NCC 18/07/2022 V/v sửa đổi thông tin trong hồ sơ thương binh LÊ VĂN THANH
1039/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 18/07/2022 V/v cung cấp các Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (từ ngày 12/7/2022 - 18/7/2022)
Đang online: 1
Hôm nay: 62
Đã truy cập: 1086822
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.