Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16393 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7432/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: PHAN THỊ BA Là vợ liệt sĩ Đinh Văn Hòa
7431/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ ĐỨC Là Người có công giúp đỡ cách mạng, đồng thời là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành
7430/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN RĂNG Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%
7429/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHẠM VĂN TÁM Là người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% - 60%
7428/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN PHƯỚC Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 82%;
7427/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: ĐẶNG THỊ VIÊN (DIÊN)
1071/SLĐTBXH-NCC 21/07/2022 V/v rà soát, di chuyển
hồ sơ gốc của liệt sĩ của ông Nguyễn Văn Phiên, sinh năm 1953; cư ngụ: ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là con ruột của bà Phan Thị Cúc (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Đố)
1070/SLĐTBXH-NCC 21/07/2022 V/v rà soát, di chuyểN hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng của ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969; cư ngụ: ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là con ruột của bà Nguyễn Thị Bảy
1069/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v cử cán bộ tham tham dự lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp"
1068/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v cung cấp số liệu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
1067/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
1066/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung, hoạt động về giáo dục nghề nghiệp thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025
1065/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v cung cấp thông tin tạo tài khoản đăng nhập phần mềm báo cáo tai nạn lao động
1064/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)
1063/SLĐTBXH-KHTC 21/07/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN
1062/SLĐTBXH-KHTC 21/07/2022 V/v phối hợp báo cáo thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2022
7426/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ THÁI VĂN MY
7425/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN THANH HỒNG (HÙNG)
7424/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN BÔNG
7423/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN NỞ
7422/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN MẠNH
7421/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ DƯƠNG VĂN THÂU
7420/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ LÊ VĂN MẠNH
7419/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ HUỲNH VĂN MIÊN
1061/SLĐTBXH-NCC 21/07/2022 V/v sửa đổi thông tin trong hồ sơ thương binh ĐÀO CÔNG CHIẾN
1060/SLĐTBXH-VP 21/07/2022 V/v thống nhất cho công chức chuyển công tác
1059/SLĐTBXH-VP 21/07/2022 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1058/SLĐTBXH-TT 21/07/2022 Về việc tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
7418/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ ăn, uống cho đại biểu dự Họp mặt người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
7417/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc phê duyệt dự toán kiểm tra công tác nghiệm thu công trình:
Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ (bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy
7416/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ (bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy
1057/SLĐTBXH-KHTC 21/07/2022 V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer tại Chùa ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

7415/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài
7414/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Sại. Sinh năm: 1981
7413/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Nhiểu. Sinh năm: 1977
7412/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Minh Trí. Sinh năm: 1989
7411/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Hằng. Sinh năm: 1980
7410/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Kim Ngân. Sinh ngày: 23/01/1986
7409/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Văn Bạn. Sinh năm: 1984
7408/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Văn Bạch Đằng. Sinh năm: 25/5/1983
7407/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thái Thị Vàng. Sinh năm: 18/11/1985
7406/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Vũ Phương. Sinh năm: 22/5/2000
7405/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Huỳnh Quốc Trọng. Sinh ngày: 19/12/1982
7404/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Minh Đăng. Sinh ngày: 03/11/1991
1056/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Một thành viên HG FARM
7403/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 V/v giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang
7402/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với bà Phan Thị Thảo Châu
7401/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông Hà Tấn Đạt
1055/SLĐTBXH-KHTC 20/07/2022 V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí chênh lệch lương, các khoản phụ cấp theo lương và kinh phí trợ cấp thôi việc đối với công chức
1054/SLĐTBXH-KHTC 20/07/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Đang online: 1
Hôm nay: 1495
Đã truy cập: 1095111
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.