Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7255/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Cẩm Vân. Sinh ngày 18/05/2001
7254/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thị Bích Chi. Sinh ngày 03/6/2001
7253/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Trần Thị Hồng Nhung. Sinh ngày 25/10/1995
7252/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Bích Hạnh. Sinh ngày 06/7/1978
7251/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Oanh Kiều. Sinh ngày 22/04/1986
7250/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Trần Văn Hiếu. Sinh ngày 22/04/1997
7249/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đường Ngọc Thảo. Sinh ngày 18/6/1981
7248/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Nguyễn Trường Giang. Sinh ngày 04/07/1974
7247/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc công nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động cách mạng,
kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày VÕ VĂN HIỆP
1034/SLĐTBXH-NCC 14/07/2022 V/v rà soát, báo cáo danh sách hộ nghèo, cận nghèo có thành viên trong hộ là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
1033/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/07/2022 V/v góp ý biểu mẫu trích xuất dữ liệu về Kiều bào, công dân tỉnh Hậu Giang cư trú nước ngoài
7246/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lâm Tấn Hậu Sinh ngày: 29/12/1988
7245/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với: Ông: Trần Quốc Nhàn. Sinh ngày: 19/3/2002.
7244/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Minh Tuấn. Sinh ngày: 10/11/1967.
7243/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc tiếp tục h¬ưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Trần Duy Tân. Sinh ngày: 08/6/1993.

7242/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc tiếp tục h¬ưởng trợ cấp thất nghiệp.
đối với:
Ông: Nguyễn Minh Hoàng. Sinh ngày: 01/01/1992.
7241/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Trâm. Sinh ngày: 26/12/2000
7240/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5222/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/5/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Lưu Thị Huệ
7239/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Sinh ngày: 17/9/1985
7238/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng
7237/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Kim Trúc. Sinh ngày: 01/01/1995
7236/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà Phạm Thị Kim Trúc
7235/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bé Ngoan. Sinh năm: 1990.
7234/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bé Ngoan. Sinh năm: 1990
7233/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Cẩm Hường. Sinh ngày: 03/06/1988
7232/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Cẩm Hường. Sinh ngày: 03/06/1988
7231/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Cẩm Vang. Sinh năm: 1993
7230/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Cẩm Vang. Sinh năm: 1993
7229/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trịnh Hoàng Niệm. Sinh ngày: 24/03/1991
7228/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trịnh Hoàng Niệm. Sinh ngày: 24/03/1991
7227/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Ngọc Thoại. Sinh ngày: 02/10/1982.
7226/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Ngọc Thoại. Sinh ngày: 02/10/1982.
7225/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Trúc Phượng. Sinh ngày: 01/01/1984.
7224/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Trúc Phượng. Sinh ngày: 01/01/1984.
7223/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Thị Út. Sinh ngày: 01/01/1981
7222/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3396/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/4/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Trần Thị Liên
7221/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3396/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/6/2021
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Cao Thị Kim Vân
7220/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5351/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/5/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của ông Võ Minh Chiến
1032/SLĐTBXH-NCC 14/07/2022 V/v triển khai hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ
7219/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Thị Cẩm Ngọc. Sinh năm: 1995
7218/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Kim Ngân. Sinh năm: 1992
7217/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Phượng. Sinh ngày: 01/01/1972
7216/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thanh. Sinh năm: 1973
7215/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Vui. Sinh ngày: 02/01/1982
7214/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Giang Xuân Hòa. Sinh ngày 29/11/1980
7213/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Bình. Sinh ngày 30/08/1980
7212/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thị Ngọc Bích. Sinh ngày 07/01/1996
7211/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bon. Sinh ngày 03/02/1987
7210/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Lành. Sinh năm 1985
7209/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Nguyễn Thanh Thuấn. Sinh ngày 10/03/1991
Đang online: 1
Hôm nay: 131
Đã truy cập: 1090574
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.