Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7168/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lương Yến Nhi. Sinh ngày: 05/09/1999
7167/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ồng: Nguyễn Bé Ba. Sinh năm: 1972
7166/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy. Sinh ngày: 12/09/1996
7165/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh. Sinh ngày: 03/10/1998
7164/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Khánh. Sinh ngày: 18/03/1981
7163/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Linh. Sinh ngày: 01/01/1973
7162/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trương Huệ Thanh. Sinh ngày: 24/11/1988
7161/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Hồ Thanh Dương. Sinh ngày 04/12/1995
7160/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Trường Giang. Sinh ngày 01/01/1988
7159/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Hương. Sinh ngày 16/11/1992
7158/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Quốc Cường. Sinh năm 1992
7157/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích Vân. Sinh năm 1985
7156/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Sương. Sinh ngày 10/11/1988
7155/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Năng. Sinh ngày 01/01/1972
7154/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Ngọc Hiển. Sinh ngày 06/12/1993
7153/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Thu Phượng. Sinh ngày 01/01/1975
7152/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thị Duyên. Sinh ngày 27/7/1989
7151/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Huỳnh Như. Sinh ngày 01/01/2000
7150/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Hằng. Sinh ngày 24/12/1988
7149/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Thị Tuyền. Sinh năm 1980
7148/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Linh Tâm. Sinh ngày 31/5/1993
7147/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thanh Hiếu. Sinh ngày 18/5/1996
7146/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Phong. Sinh ngày 16/8/1983
7145/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Hồng Loan. Sinh ngày 06/5/1998
7144/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Loan. Sinh năm 1990
7143/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Thảo Châu. Sinh ngày 03/3/1991
7142/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Quách Nam Thái. Sinh ngày 18/02/1995
7141/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thái Thị Thúy Hằng. Sinh năm 1986
7140/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Bùi Vũ Phương sinh ngày 01/01/1983
7139/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Hà Tấn Đạt. Sinh ngày: 24/05/1996
7138/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Huỳnh Lình. Sinh ngày: 01/01/1987
7137/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Như. Sinh năm: 02/04/2002
7136/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Liên. Sinh năm: 1988
7135/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thắm. Sinh ngày: 01/07/1985
7134/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thủy. Sinh ngày: 01/01/1981
7133/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thị Oanh Đi. Sinh ngày: 06/02/1987
7132/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Linh Tâm. Sinh ngày 06/02/1996
7131/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Châu Thị Mỷ Kim. Sinh ngày 01/6/1989
7130/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đinh Thị Lời. Sinh ngày 11/02/1990
7129/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đỗ Dương Linh. Sinh ngày 16/10/1992
7128/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lâm Văn Chí. Sinh năm 1980
7127/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Kim Phượng. Sinh năm 1979
7126/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thúy Ngọt. Sinh ngày 01/01/1997
7125/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Văn Trọn. Sinh ngày 13/3/1990
7124/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lương Minh Thành. Sinh ngày 20/10/1985
7123/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Đua. Sinh ngày 16/02/1982
7122/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bạch Đoàn. Sinh năm 1966
7121/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Nhân. Sinh ngày 22/11/1987
7120/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Nguyễn Văn Dũng. Sinh ngày 24/8/1984
7119/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Toàn. Sinh ngày 01/01/1993
Đang online: 1
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 1090448
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.