Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16250 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7012/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN THỊ BÔNG
7011/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ VĂN SÁU
7010/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Thanh Thế. Sinh ngày: 20/11/1990.
7009/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Hữu Giang. Sinh ngày: 19/7/1985
7008/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Diễm My. Sinh ngày: 19/12/1995.
987/SLĐTBXH-KHTC 08/07/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023
985/SLĐTBXH-KHTC 08/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
984/SLĐTBXH-KHTC 08/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên bàn tỉnh Hậu Giang
982/SLĐTBXH-VP 08/07/2022 V/v báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
981/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 08/07/2022 V/v tiếp nhận người khuyết tật thần kinh, tâm thần vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (bà Phạm Thị Xuân Như Ý - huyện Long Mỹ)
980/SLĐTBXH-NCC 08/07/2022 V/v giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền
7007/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hồ Thị Mỹ Thu sinh ngày 26/10/1987
7006/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Trang sinh ngày 16/09/1998
7005/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Chúc Linh sinh ngày 24/11/1991
7004/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thanh Thảo sinh ngày 16/06/1988
7003/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 1982
7002/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Bình Phương Vi sinh ngày 16/07/1986
7001/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Cẩm Nhung sinh ngày 19/11/1993
7000/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Minh Tuấn sinh ngày 20/02/1996
6999/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thanh Nhuận sinh ngày 16/09/1995
6998/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Bé Ngoan sinh ngày 03/10/1998
6997/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Hữu Cường sinh ngày 05/09/1982
6996/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Hồng Chi sinh ngày 02/08/1988
6995/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thị Kim Thoa sinh ngày 24/06/2001
6994/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đinh Thị Trúc sinh ngày 12/02/1987
6993/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hồ Thị Kiều Tiên sinh ngày 30/04/1994
6992/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Điểu sinh ngày 25/08/1992
6991/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Khem sinh ngày 1987
6990/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Hà Hoàng Phương sinh ngày 11/09/1983
6989/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 01/01/1970
6988/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Hằng sinh ngày 19/02/1978
6987/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung sinh ngày 19/10/1979
6986/QĐ-SLĐTBXH 08/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Kim Nguyên sinh ngày 22/07/1983
979/SLĐTBXH-KHTC 07/07/2022 Về việc cho ý kiến thẩm tra điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm xã hội năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6985/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Hà. Sinh ngày 01/01/1988
6984/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
kinh phí bảo đảm xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
978/SLĐTBXH-TT 07/07/2022 V/v đề nghị cấp đổi Thẻ Thanh tra
6983/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lương Hoàng Linh. Sinh ngày 24/11/1991
6982/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Hiền. Sinh năm 1976
6981/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Thúy. Sinh năm 1980
6980/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Như. Sinh ngày 29/01/1999
6979/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Cẩm Chi sinh ngày 03/09/1966
6978/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Minh Phụng sinh ngày 01/06/1982
6977/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hồ Thị Cẩm Hường sinh ngày 10/03/2002
6976/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Ngọc Huệ sinh ngày 1992
6975/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Mai Thị Kim Xia sinh ngày 01/01/1992
6974/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Minh Luân sinh ngày 20/05/2000
6972/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Mỹ Châu sinh ngày 1989
6971/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đoàn Thị Cẩm Tiên sinh ngày 09/05/1995
6970/QĐ-SLĐTBXH 07/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đặng Hoàng Huy sinh ngày 12/08/1995
Đang online: 2
Hôm nay: 55
Đã truy cập: 1086815
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.