Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6951/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn An Khương sinh ngày 08/03/1988
6950/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Cẩm Tuyên sinh ngày 13/01/2001
6949/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thanh Nâu sinh ngày 12/04/1994
6948/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Kiều sinh ngày 13/07/1992
6947/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phạm Quốc Huy sinh ngày 03/09/1989
6946/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hoàng Đến sinh ngày 05/06/1991
6945/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hùng Hậu sinh ngày 26/01/1995
6944/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Phượng Khanh sinh ngày 16/12/1982
6943/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Thanh Yến sinh ngày 08/11/1984
6942/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Bạch sinh ngày 1984
6941/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Châu Thị Thúy Duy sinh ngày 24/11/1995
6940/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thị Hoàng Yến sinh ngày 18/06/2001
6939/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Hằng sinh ngày 1982
6938/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Mai Nhận Điền sinh ngày 12/01/1997
6937/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Ái sinh ngày 29/11/1999
6936/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Quyển sinh ngày 01/01/1992
6935/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phạm Tường Vy sinh ngày 10/08/1999
6934/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phan Kim Viễn sinh ngày 02/06/1981
6933/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phan Tấn Thanh sinh ngày 04/10/2001
6932/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Thị Sóc Phéc sinh ngày 20/09/1994
6931/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tiền Phước Quí sinh ngày 02/06/1993
6930/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Tiết Thị Kim Loan sinh ngày 01/01/1991
6929/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Tấn Đức sinh ngày 11/10/1992
6928/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Liễu sinh ngày 25/02/1997
6927/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Huyền Trân sinh ngày 12/02/1990
6926/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Bé Trọng sinh ngày 26/12/1988
6925/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Thoại sinh ngày 01/01/1974
6924/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Học Tiên sinh ngày 1981
6923/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Tiếp sinh ngày 30/12/1988
6922/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Kim Oanh sinh ngày 1984
6921/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Cẩm Diệu sinh ngày 18/11/1997
6920/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Được sinh ngày 1991
6919/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Quới sinh ngày 1983
6918/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Bích Trâm sinh ngày 10/10/1998
6917/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Kim Tiến sinh ngày 17/09/1991
6916/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thạch Bé sinh ngày 01/01/1992
6915/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Tố Nga sinh ngày 20/04/1984
6914/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Bé Vui sinh ngày 24/01/1988
6913/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Đẹp sinh ngày 31/12/1986
6912/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Sơn Thị Ngọc Diệu sinh ngày 10/12/1980
6911/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Thạch Sĩ Hùng sinh ngày 1986
6910/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Gấu sinh ngày 12/09/1993
6909/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Diệu Hiện sinh ngày 28/11/1997
6908/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Bền sinh ngày 01/01/1974
6907/QĐ-SLĐTBXH 06/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông Lê Hải Bằng
977/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên
976/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của Tỉnh năm 2021
975/SLĐTBXH-NCC 06/07/2022 V/v sửa đổi thông tin trong hồ sơ liệt sĩ TRẦN VĂN THÀNH (TRẦN HỮU THÀNH)
974/SLĐTBXH-VP 06/07/2022 V/v thống nhất các dự thảo văn bản xin ý kiến thành viên UBND tỉnh
973/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/07/2022 V/v triển khai các văn bản về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng
Đang online: 1
Hôm nay: 300
Đã truy cập: 1090743
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.