Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16250 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10222/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN SÂM
10221/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ HUỲNH VĂN LÁNG
10220/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN SẮT
10219/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ LÊ VĂN TẦNG
10218/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ LÊ VĂN ĐẸT
10217/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN AN
10216/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động công chức (Phạm Thị Đinh Phương)
2462/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/12/2020 V/v chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Việt Chín (Việt Nam)
2461/SLĐTBXH-VP 14/12/2020 V/v góp ý dự thảo các văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
10215/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hủy Quyết định hỗ trợ học nghề đối với bà Diệp Tha Qu
10214/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với bà Nguyễn Thị Đang
10213/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Hoàng Tấn. Sinh ngày 19/6/1993
10212/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Mỹ Vân. Sinh ngày 02/8/1984
10211/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Thúy Kiều. Sinh năm 1991
10210/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phan Thanh Phối. Sinh ngày 02/7/1994
10209/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Oanh Muội. Sinh năm 1993
10208/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lý Thị Ni. Sinh ngày 25/4/1995
10207/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Kim Thảo. Sinh ngày 08/6/1986
10206/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Thể. Sinh ngày 16/02/1994
10205/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Loan. Sinh năm 1982
10204/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Ngọc Vũ. Sinh năm 1978
10203/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trịnh Thị Diệu. Sinh ngày 15/02/1993
10202/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Hoàng Phúc. Sinh ngày 16/12/1992
2460/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 14/12/2020 V/v kiểm tra tình hình thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020
10201/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 QUYẾT ĐỊNH
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Hậu Giang năm 2021
10200/QĐ-SLĐTBXH 14/12/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2459/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/12/2020 V/v tổ chức lớp chứng chỉ
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
2004/KH-SLĐTBXH 14/12/2020 Cải cách hành chính năm 2021
2458/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 11/12/2020 V/v xác định khối lượng và kinh phí thực hiện của 90 thẻ học nghề trong tỉnh phát sinh tương ứng dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2020 và chuyển tiếp sang năm 2021
1888/GM-SLĐTBXH 11/12/2020 Họp xét thi đua đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện năm 2020.
2457/SLĐTBXH-SLĐTBXH 11/12/2020 V/v tập huấn nâng cao năng lực cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em năm 2020
10199/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoài Thương. Sinh ngày 29/5/1996
10198/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thơm. Sinh ngày 14/10/1965
10197/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Xuân Nguyền. Sinh ngày 15/6/1993
10196/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Văn Vinh. Sinh ngày 29/12/1991
10195/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thái Phương Kiều. Sinh ngày 01/01/1982
10194/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Võ Thị Bé Hai. Sinh năm 1995
10193/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Cao Thị Hồng Nhan. Sinh ngày 15/3/1982
10192/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Cẩm Giang. Sinh ngày 25/01/1993
10191/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Mỹ Linh. Sinh ngày 12/7/1996
10190/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Tuấn Sang. Sinh ngày 22/6/1996
10189/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nhan Minh Huy. Sinh ngày 28/8/1988
10188/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Hùng Nghi. Sinh ngày 29/4/1990
10187/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Nhựt. Sinh ngày 01/01/1990
10186/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lâm Quang Tường. Sinh ngày 28/11/1997
10185/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Chí Tôn. Sinh ngày 05/6/1993
10184/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hữu Tài. Sinh ngày 01/9/1990
10183/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích Huyền. Sinh ngày 07/8/1999
10182/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Nghé. Sinh ngày 20/12/1990
10181/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phan Hải Đăng. Sinh ngày 20/8/1994
Đang online: 1
Hôm nay: 44
Đã truy cập: 1086804
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.