Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7845/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Phước Hoài. Sinh ngày: 09/09/1991
7844/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Hồ Bảo Trung. Sinh ngày: 14/03/1991
7843/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Tô Văn Dũng Sĩ. Sinh năm: 1978
7842/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Hoàng Thiện. Sinh ngày: 21/06/1993
7841/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Diễm. Sinh ngày: 01/01/1979
7840/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Thanh Bình. Sinh ngày: 01/01/1973
7839/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Thanh Tòng. Sinh ngày: 01/01/1972
7838/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lư Kim Kiều. Sinh ngày: 10/11/1989
7837/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Tới. Sinh ngày: 01/01/1990
7836/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đoàn Thanh Phong. Sinh ngày: 15/8/1987
7835/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhi. Sinh ngày: 18/10/1997
7834/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Qui. Sinh năm: 1992

7833/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Hùng. Sinh ngày: 16/4/1979
7832/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thành Nghĩa. Sinh ngày: 18/3/1982
7830/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Sinh ngày: 26/7/1998
1165/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 08/08/2022 V/v báo cáo kết quả hỗ trợ tuyển dụng, cung ứng lao động cho Công ty Doosan Heavy Industries - Construction Co.,Ltd
1164/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 08/08/2022 V/v mời dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2022
1162/SLĐTBXH-NCC 08/08/2022 V/v đề nghị hỗ trợ cấp trích lục
hồ sơ thương binh Giáp Văn Tỵ
1159/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 08/08/2022 V/v đề xuất bổ sung, điều chỉnh Chương trình số 115/CTr/TU ngày 06/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
7829/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ phòng nghỉ cho đoàn người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi tham quan tại Thủ đô Hà Nội,
viếng Lăng Bác, gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước
7828/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp vé máy bay cho đoàn cán bộ tham gia
phục vụ đoàn người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ
đi tham quan tại thủ đô Hà Nội

7827/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị cung cấp vé máy bay cho đoàn người có công
với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi tham quan tại thủ đô Hà Nội
1158/SLĐTBXH-TT 05/08/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023
7826/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lưu Phước Tấn. Sinh ngày: 02/9/1996
7825/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện công tác điều dưỡng tập trung đối với đoàn người có công với cách mạng tại Trung tâm điều dưỡng
Người có công Miền Trung
7824/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ ăn, nghỉ trên đường đi và về đối với đoàn người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Miền Trung
7823/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
đối với bà: LÊ THỊ NGA Là vợ của ông: TRẦN VĂN THÊM
7822/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN HAI Con của bà TRẦN THỊ SANG, là vợ liệt sĩ Trần Văn Truyện
7821/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ BÉ NĂM Con của bà NGUYỄN THỊ LAN (LANG)
7820/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ QUYÊN Con của bà PHAN THỊ HỢI
7819/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: TRẦN THỊ SANG Là vợ liệt sĩ Trần Văn Truyện
7818/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ
LAN (LANG)
Là vợ liệt sĩ Phạm Văn Tư
7817/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ trợ cấp người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hợi kể từ ngày 01/6/2022 đối với bà: NGUYỄN THỊ QUYÊN - sinh năm 1967.
7816/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: PHAN THỊ HỢI Là Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời là Người có công giúp đỡ cách mạng
7815/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÂM THANH TRUYỀN
1157/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/08/2022 V/v cung cấp thang lương, bảng lương năm 2019 của doanh nghiệp
1156/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/08/2022 V/v báo cáo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022
7814/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN VĂN NĂM
7813/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ THỊ ÚT ĐỆ
7812/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công VÕ THỊ ÁNH
7811/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công VÕ KIM HỘP
7810/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công VÕ THỊ TUYẾT
7809/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ VĂN KIỀU
7808/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÝ VĂN ĐƯỢC
7807/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ THÍNH
7806/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN VĂN VÀNG
7805/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN VĂN NÔ
7804/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Phương Đài. Sinh ngày: 20/06/1982
7803/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Minh Triều. Sinh ngày: 09/01/1978

7802/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Cao Phi Long. Sinh ngày: 01/01/1969
Đang online: 2
Hôm nay: 271
Đã truy cập: 1090714
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.