Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7725/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Minh Thuộc. Sinh năm: 1990
7724/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Châu Văn Long. Sinh ngày: 29/8/1990
7723/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Minh Trí. Sinh ngày: 12/10/1994
7722/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Thị Thanh Thảo. Sinh ngày: 13/5/1987
7721/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Ngọc. Sinh ngày: 20/02/1995
7720/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo. Sinh ngày: 25/9/1985
7719/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Trúc Linh. Sinh ngày: 03/5/1996
7718/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Thị Ngọc Bích. Sinh năm: 1983
7717/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Lan Anh. Sinh ngày: 07/9/2000
1126/SLĐTBXH-VP 03/08/2022 V/v đề nghị đổi thẻ công chức, viên chức
7716/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: VÕ THỊ TRINH Con của bà THÂN THỊ CÚC, là vợ liệt sĩ Võ Văn Của
7715/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: THÂN THỊ CÚC Là vợ liệt sĩ Võ Văn Của
7714/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN DỮNG Chồng của bà MAI THỊ HỒNG
1125/SLĐTBXH-VP 02/08/2022 V/v nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 08 địa phương
1124/SLĐTBXH-BQT 02/08/2022 V/v góp ý dự thảo kế hoạch chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
7713/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
đối với ông: NGUYỄN TĂNG PHÚC LỘC Là con của ông: NGUYỄN ĐĂNG HIỂN
7712/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: VÕ THỊ HAI Là vợ ông: NGUYỄN HOÀNG SƠN
7711/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ THIẾU Con ông NGUYỄN VĂN ĐẠI
7710/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN QUỐC KHỞI Con của bà LÂM THỊ XỨNG
7709/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHAN VĂN PHIẾM Con của ông PHAN VĂN GIÒ, là cha liệt sĩ Phan Văn Trạng
7708/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: chế thị nô mẹ của bà MAI THỊ HằNG
7707/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN THANH CHƠN Con của ông NGUYỄN VĂN (NGỌC) MƯỢC
7706/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ SÁP Vợ của ông NGUYỄN HỬU MỸ
7705/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp tuất từ trần đối với thân nhân
của người có công với cách mạng
đối với bà: TRẦN THỊ SÁP Vợ của ông NGUYỄN HỬU MỸ
7704/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: CHẾ THỊ NÔ Là mẹ liệt sĩ Mai Thanh Tùng
7703/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÂM THỊ XỨNG là Người có công giúp đỡ cách mạng
7702/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với ông: PHAN VĂN GIÒ Là cha liệt sĩ Phan Văn Trạng
7701/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: MAI THỊ HỒNG Là người HĐCM, HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
7700/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN HỬU MỸ Là bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%; đồng thời là người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%
1123/SLĐTBXH-NCC 02/08/2022 V/v hỗ trợ cấp trích lục hồ sơ thương binh Võ Châu Trần
1121/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1120/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội
7699/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Vũ Linh. Sinh năm: 21/03/1993
7698/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Huỳnh Quốc Toàn. Sinh năm: 02/09/1993
7697/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Quốc Tài. Sinh ngày: 08/8/1998
7696/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Xê. Sinh ngày: 02/8/1985
7695/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lý Thị Ngoản. Sinh ngày: 01/01/1989
7694/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thu Ngân. Sinh ngày: 16/02/1992
7693/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Diễm. Sinh năm: 1990
7692/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đđối với:
Ông: Nguyễn Phú Tâm Em. Sinh năm: 16/11/1992
7691/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Hoàng Huynh. Sinh ngày: 18/8/1998
7690/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Thanh Vũ. Sinh năm: 1984
7689/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Tâm. Sinh ngày: 01/5/1977
7688/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Tiền. Sinh ngày: 15/5/1990
7687/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trương Văn Dũng. Sinh ngày: 12/10/1968
7686/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Minh Thùy. Sinh ngày: 26/01/1988
7685/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Kiều Tuyên. Sinh ngày: 04/4/2001
7684/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Bùi Thị Ngọc Trân. Sinh ngày: 15/10/2001
7683/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Ngô Thị Cẩm Thi. Sinh ngày: 02/8/1993
7682/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Ánh. Sinh năm: 1993
Đang online: 2
Hôm nay: 262
Đã truy cập: 1090705
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.