Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7681/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đinh Văn Phụng. Sinh năm: 1992
7680/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đỗ Thảo Nguyên. Sinh ngày: 15/08/1999
7679/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bé Diệu. Sinh năm: 1989
7678/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thị Bông. Sinh ngày: 01/01/1987
7677/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: La Út Thêm. Sinh ngày: 01/01/1984
7676/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đoàn Thanh Băng. Sinh ngày: 01/01/1998
7675/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Đó. Sinh ngày: 02/8/1992
7674/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Thị Mỹ Nhân. Sinh ngày: 15/7/1998
7673/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Anh Thư. Sinh ngày: 10/7/1998
7672/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Liêu Thị Tuyết Trang. Sinh ngày: 01/01/1980
7671/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhiêu. Sinh ngày: 01/01/1989
7670/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Thúy. Sinh ngày: 10/8/1973
7669/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Trường Tâm. Sinh ngày: 01/01/1986
7668/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Ngọc Hân. Sinh ngày: 10/4/2001
7667/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Phương Dung. Sinh ngày: 01/01/1966
7666/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đỗ Văn Tâm. Sinh ngày: 10/7/1992
7665/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Văn Đức. Sinh ngày: 20/5/1986
7664/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG Là vợ ông: NGUYỄN VĂN NHỰT
1119/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v ý kiến dự thảo Kết luận thanh tra
1118/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v cung cấp các Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (từ ngày 26/7/2022 - 01/8/2022)
1117/SLĐTBXH-KHTC 02/08/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
1116/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 02/08/2022 V/v tiếp nhận người khuyết tật thần kinh, tâm thần vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (ông Nguyễn Văn Ớt)
1115/SLĐTBXH-NCC 02/08/2022 V/v đính chính thông tin trong hồ sơ thương binh LÊ VĂN TIẾN
7663/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN KIM HOÀNG
7662/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
7661/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ XIÊM
7660/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ BÉ BA
7659/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN NGỌC THỦY
7658/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công PHẠM VĂN HAI
7657/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ DI Là vợ ông: VÕ VĂN HAI
7656/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH THỊ NƯƠNG Là con bà: HUỲNH THỊ NGA
7655/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: ĐOÀN THỊ CHÍNH Là con ông: MAI THỊ NHÂN
7654/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH MAI TƯƠI Là vợ ông: TRẦN VĂN THỤ
13/TB-SLĐTBXH 02/08/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại Ban Quản trang
1114/SLĐTBXH-TT 01/08/2022 V/v cử công chức tham gia Đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh
1113/SLĐTBXH-KHTC 01/08/2022 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
1112/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/08/2022 V/v bồi dưỡng chính trị hè
năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
42/GM-SLĐTBXH 01/08/2022 Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

12/TB-SLĐTBXH 01/08/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
7653/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu giang
7652/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ MY Vợ của ông VÕ VĂN HIỆP là cha liệt sĩ Võ Văn Thương
7651/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRƯƠNG THỊ LỆ HOA Con của bà HUỲNH THỊ TÁM, là mẹ liệt sĩ Trương Văn On
7650/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN LẬP Con của bà NGUYỄN THỊ MƯỜI
7649/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: DƯƠNG VĂN TRẢI Con của bà NGUYỄN THỊ MƯỜI, là vợ liệt sĩ Dương Văn Ngon
7648/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN TIẾN Con của bà NGUYỄN THỊ HÓA, là vợ liệt sĩ Lê Văn Tấn
7647/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ DUY KHANH Con của ông LÊ VĂN HỒNG
7646/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: VÕ THỊ TỐT Vợ của ông NGÔ THANH VŨ
7645/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐẶNG THỊ TƯ Vợ của ông DƯƠNG VĂN MẸO
7644/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với ông: VÕ VĂN HIỆP Là cha liệt sĩ Võ Văn Thương
7643/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: HUỲNH THỊ TÁM Là mẹ liệt sĩ Trương Văn On
Đang online: 1
Hôm nay: 133
Đã truy cập: 1090576
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.