Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1185/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 11/08/2022 V/v thông báo chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty Doosan Heavy Industries - Construction Co.,Ltd
7979/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Bùi Thị Thanh Tuyền. Sinh năm: 1980
7978/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Anh Tú. Sinh ngày: 24/6/1988
7977/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Đỗ Nhật Thanh. Sinh năm: 1992
7976/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 6385/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/6/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng
7975/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5851/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/6/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Nguyễn Thị Bảo Trân
7974/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phạm Văn Đễ. Sinh ngày: 10/10/1993
7973/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Đặng Hoàng Thọ. Sinh ngày: 10/12/1987
7972/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Hoàng Huy. Sinh ngày: 15/8/1986
7971/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Thị Tuyết Xương. Sinh ngày: 19/7/1988
7970/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Tình. Sinh năm: 1985
7969/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Bùi Thị Mộng Thu. Sinh năm: 1981
7968/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Thị Châm. Sinh ngày: 24/4/1989
7967/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đỗ Thị Ngọc Tư. Sinh năm: 1978
7966/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Ngọc Tiếng. Sinh ngày: 17/06/1995
7965/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Dương Quốc Khánh. Sinh ngày: 21/06/1997
7964/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Trọng Liêm. Sinh ngày: 26/07/1996
7963/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Thanh Dũng. Sinh ngày: 29/04/1995
7962/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Rô. Sinh ngày: 12/10/1986
7961/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Tạ Thị Thanh Giang. Sinh ngày: 31/12/1991
7960/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trân. Sinh ngày: 26/11/1993
7959/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Trúc Ly. Sinh năm: 1991
7958/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Thu Hồng. Sinh năm: 1989
7957/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lưu Hồng Hạnh. Sinh năm: 1973
7956/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đinh Văn Dư. Sinh ngày: 01/01/1986
7955/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Hùng Thái. Sinh ngày: 16/11/1983
7954/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thanh Diệu. Sinh năm: 1984
7953/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Thảo. Sinh ngày: 19/6/1987
7952/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Tiền. Sinh ngày: 01/01/1992
7951/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Mai Trúc Anh. Sinh ngày: 13/12/1996
7950/QĐ-SLĐTBXH 11/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Thái Bình. Sinh ngày: 27/7/2000
1184/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 11/08/2022 V/v báo cáo mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ.
45/GM-SLĐTBXH 11/08/2022 họp trao đổi, quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề trình độ TC, CĐ
1183/SLĐTBXH-NCC 11/08/2022 V/v chuyển đơn khiếu nại của
bà Lý Thị Mai Xuân
62/KH-SLĐTBXH 11/08/2022 Tổ chức đưa, đón người có công với cách mạng đi tham quan
tại thành phố Hà Tiên - thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
7949/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền các dịch vụ công và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp
7948/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng
công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu,
huyện Châu Thành A
1182/SLĐTBXH-KHTC 10/08/2022 V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC
1179/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 10/08/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
1178/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 10/08/2022 V/v mời dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2022
1177/SLĐTBXH-VP 10/08/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
7947/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày: 09/6/1993
7946/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Huỳnh Nghĩa Quân. Sinh ngày: 26/6/1983
7945/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Thanh Nghĩa. Sinh ngày: 10/5/2021
7944/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phạm Quốc Tuấn. Sinh ngày: 24/01/1983
7943/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Duy Quốc Dương. Sinh ngày: 1990
7942/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

đối với:
Bà: Đào Thị Diễm Trinh. Sinh ngày: 16/6/1991
7941/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Thị Út. Sinh ngày: 01/01/1968
7940/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đỗ Thị Hoàng Kha. Sinh ngày: 18/08/1980
7939/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Thúy An. Sinh ngày: 24/4/1989
7938/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị phượng. Sinh ngày: 01/01/1975
7937/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Hồng Thắm. Sinh ngày: 12/10/1992
7936/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Diểm My. Sinh ngày: 18/12/1995
7935/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Hồng Thắm. Sinh ngày: 05/9/1984
7934/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Hận. Sinh ngày: 28/3/1991
7933/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ly. Sinh ngày: 03/6/1988
7932/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Ngoan. Sinh năm: 1989
7931/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Diệu Lanh. Sinh ngày: 01/03/1994
7930/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Thanh Nhiệm. Sinh năm: 1968
7929/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Văn Công Đầy. Sinh ngày: 23/05/2001
7928/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Mai Thị Thu Sương. Sinh ngày: 08/04/1975
7927/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Văn Thảo. Sinh năm: 1991
7926/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Ngọc Nhi. Sinh ngày: 11/02/1998
7925/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Văn Tường. Sinh ngày: 01/3/2003
7924/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Mỹ Hân. Sinh ngày: 12/5/2002
7923/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trương Văn Tuấn. Sinh ngày: 06/6/1987
7922/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Phạm Hoàng Phương. Sinh ngày: 01/01/1998
7921/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Quốc Tuấn. Sinh ngày: 01/01/1982
7920/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thúy Yến. Sinh ngày: 13/8/1976
7919/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Bùi Thị Kim Thơm. Sinh ngày: 16/02/1998
7918/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thảo Buôl. Sinh năm: 1991
7917/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Nhớ. Sinh năm: 1983
7916/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Hoài Nam. Sinh ngày: 26/3/1994
7915/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Tưởng Cẩm Lợi. Sinh ngày: 27/3/1994
7914/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kiều Trang. Sinh ngày: 04/8/1993
Đang online: 1
Hôm nay: 2388
Đã truy cập: 1090437
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.