Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7411/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Hằng. Sinh năm: 1980
7410/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Kim Ngân. Sinh ngày: 23/01/1986
7409/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Văn Bạn. Sinh năm: 1984
7408/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Văn Bạch Đằng. Sinh năm: 25/5/1983
7407/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thái Thị Vàng. Sinh năm: 18/11/1985
7406/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Vũ Phương. Sinh năm: 22/5/2000
7405/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Huỳnh Quốc Trọng. Sinh ngày: 19/12/1982
7404/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Minh Đăng. Sinh ngày: 03/11/1991
1056/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Một thành viên HG FARM
7403/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 V/v giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang
7402/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với bà Phan Thị Thảo Châu
7401/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông Hà Tấn Đạt
1055/SLĐTBXH-KHTC 20/07/2022 V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí chênh lệch lương, các khoản phụ cấp theo lương và kinh phí trợ cấp thôi việc đối với công chức
1054/SLĐTBXH-KHTC 20/07/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
7400/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Chí Linh. Sinh ngày 18/4/1981
7399/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Nhật Trường. Sinh năm 1993
7398/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Hồng Gấm. Sinh ngày 08/9/1982
7397/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Dương Văn Sự. Sinh ngày: 24/7/1995
7396/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhớ. Sinh ngày: 19/4/2001
7395/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Khải. Sinh năm: 1988
7394/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Ngọc Tuyết. Sinh ngày: 28/12/1994
7393/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Cẩm Vàng. Sinh ngày: 09/12/2001
7392/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Bé Hai. Sinh ngày: 15/12/1997
7391/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Diễm My. Sinh ngày: 11/4/2002
7390/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Kim Thùy. Sinh ngày: 21/12/1987
7389/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Hoàng Thị Kim Ngân. Sinh ngày: 02/11/1994
7388/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đinh Thị Hương. Sinh ngày: 05/6/1985
7387/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Hồng Gấm. Sinh ngày: 26/10/2000
7386/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Kim Nhung. Sinh ngày: 15/5/1990
1053/SLĐTBXH-VP 19/07/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch
7385/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công PHẠM VĂN DŨNG
7384/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN VĂN DŨNG
7383/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công PHẠM THỊ BẢY
7382/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ VĂN CẦM
7381/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ TIẾN
7380/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ VĂN PHÚC
7379/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ XUÂN
7378/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công ĐẶNG VĂN DŨNG
7377/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công VÕ THANH HIỆP
7376/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ VĂN HƯỚNG
7375/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công DƯƠNG THỊ PHƯỢNG
7374/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ VĂN TIẾN
7373/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN KIM MẠO
1052/SLĐTBXH-NCC 19/07/2022 V/v xem xét, giải quyết trường hợp của ông Phạm Văn Đặng
7372/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc tiếp tục h¬ưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Thi. Sinh năm: 1998
7371/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Thanh Nhựt. Sinh ngày: 28/01/1993
7370/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Giang Sinh ngày: 01/01/1982
7369/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Thanh Sang. Sinh ngày: 13/11/1997
7368/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Long Triều. Sinh ngày: 28/12/1988
7367/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Dương Văn Khài. Sinh năm: 1969
7366/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Khánh. Sinh ngày: 10/10/1973
7365/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Si Ty Ma ri Yah. Sinh ngày: 14/05/1996
7364/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Thành Tân. Sinh ngày: 16/11/1985
7363/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Huyền Trân. Sinh ngày: 22/06/1993
7362/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Danh Thị Thanh Hiền. Sinh ngày: 03/5/1982
7361/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Thể. Sinh ngày: 24/4/1985
7360/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Băng Thanh. Sinh ngày: 03/6/1997
7359/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Danh Phương. Sinh ngày: 01/01/1977
7358/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Ngô Hoàng Lâm. Sinh năm: 1983
7357/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Hằng. Sinh năm: 1981
7356/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Hữu Phúc. Sinh ngày: 27/9/1994
7355/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Quang Thái. Sinh ngày: 01/01/1988
7354/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thu. Sinh ngày: 05/02/2002
7353/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Hồng Lanh. Sinh ngày: 22/02/1991
1051/SLĐTBXH-NCC 19/07/2022 V/v xin chủ trương tăng định mức quà tặng cho đại biểu người có công dự họp mặt tại Tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2022)
57/KH-SLĐTBXH 19/07/2022 Chi trả trợ cấp Ưu đãi người có công với cách mạng qua
hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7352/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Cao Thị Ngọc Hân. Sinh ngày: 12/9/2000
7351/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Tuấn Khanh. Sinh ngày: 01/4/1989
7350/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bé Bảy. Sinh năm: 1973
7349/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Kim Liên. Sinh ngày: 01/01/1982
7348/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Chí Lỉnh. Sinh ngày: 10/7/2000
7347/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Anh Thư. Sinh ngày: 13/11/1990
7346/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Minh. Sinh ngày: 24/6/1997
7345/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Lâm Tá. Sinh ngày: 20/10/1985
7344/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Ông: Trương Văn Chiến. Sinh ngày: 01/01/1976
Đang online: 1
Hôm nay: 253
Đã truy cập: 1090696
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.