Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7343/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Như Ngọc. Sinh năm: 1988
7342/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hằng Di. Sinh ngày: 22/02/1988
7341/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Trang. Sinh ngày: 13/10/1992
7340/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Phan Thanh Phong. Sinh ngày: 01/6/1997
7339/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đinh Hiệp Mỹ. Sinh ngày: 27/12/1996
7338/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Hòa Thảo. Sinh ngày: 08/3/1998
7337/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Như Ý. Sinh ngày 15/10/2001
7336/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Dư. Sinh ngày 17/8/2002
7335/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Ly. Sinh ngày 30/01/1993
7334/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Ngọc Thông. Sinh ngày 01/3/1989

7333/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Diệu. Sinh ngày 01/01/1984
7332/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Chúc Anh. Sinh năm 1984
7331/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Lành. Sinh năm 1971
7330/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Cẩm Tú. Sinh ngày 01/5/1996
7329/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhí. Sinh ngày 06/02/1999
7328/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trịnh Trọng Sang. Sinh năm 1990
7327/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích. Sinh ngày 27/3/2001
7326/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Đẩu. Sinh ngày 01/01/1973
1050/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/07/2022 V/v các nội dung xin ý kiến tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
1049/SLĐTBXH-VP 19/07/2022 V/v góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
56/KH-SLĐTBXH 19/07/2022 KẾ HOẠCH
Phát triển công tác Lao động, người có công và xã hội
tỉnh Hậu Giang năm 2023
1048/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/07/2022 V/v báo cáo, xác minh làm rõ trường hợp người lao động rời khỏi nơi làm việc tại Hàn Quốc
1047/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/07/2022 V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2023
1046/SLĐTBXH-KHTC 19/07/2022 về việc cho ý kiến thẩm tra điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm xã hội năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1045/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 19/07/2022 V/v phối hợp thu thập thông tin đối tượng bảo trợ xã hội
7325/QĐ-SLĐTBXH 19/07/2022 Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
kinh phí bảo đảm xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7324/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG
7323/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HÀ
7322/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ MƯỜI
1042/SLĐTBXH-NCC 18/07/2022 V/v báo cáo xin ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
1041/SLĐTBXH-NCC 18/07/2022 V/v sửa đổi thông tin trong hồ sơ thương binh LÊ VĂN THANH
1039/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 18/07/2022 V/v cung cấp các Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (từ ngày 12/7/2022 - 18/7/2022)
1038/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 18/07/2022 V/v báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1036/SLĐTBXH-NCC 18/07/2022 V/v hỗ trợ MC dẫn chương trình Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
7321/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai. Sinh ngày 03/5/1985
7320/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Bùi Hoàng Huy. Sinh ngày 23/9/1990
7319/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Dương Thị Bảo Chân. Sinh ngày 25/11/1998
7318/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Dương Văn Tâm. Sinh ngày 01/01/1983
7317/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Huỳnh Thanh Quấn. Sinh ngày 26/4/1992
7316/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Mai Thị Thu Hồng. Sinh ngày 26/5/1985
7315/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Hữu Hậu. Sinh ngày 20/10/1982
7314/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Thuý Linh. Sinh ngày 09/7/1983
7313/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Tú Anh. Sinh ngày 26/10/2001
7312/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Cảnh. Sinh ngày 27/8/1992
7311/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Ngô Bình Tân. Sinh ngày 26/02/1994
7310/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Tăng Thị Mạng. Sinh ngày 01/01/1979
7309/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Danh Thị Phi Ni. Sinh ngày 27/9/1995
7308/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Thị Thanh. Sinh năm 1982
7307/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trương Hồng Cẩm. Sinh năm 1987
7306/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Mai Anh Đào. Sinh ngày: 04/01/1998
7305/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Trên. Sinh ngày: 09/09/1988
7304/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mộng Tuyền. Sinh năm 1986
7303/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Phụng. Sinh ngày 18/9/2001
7302/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Thị Thu Trâm. Sinh ngày 30/5/1998
7301/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Chi. Sinh ngày 08/5/1990
7300/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Sinh ngày 12/9/1993
7299/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hồng Đáng. Sinh ngày 01/01/1994

7298/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Trung Hiếu. Sinh ngày 27/01/1993
7297/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Dạ Thảo. Sinh ngày 05/10/1995
7296/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Hồng Mạnh. Sinh ngày 26/10/1978
7295/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Quyên. Sinh ngày 28/02/1988
7294/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Thúy Kiều. Sinh ngày 20/3/1990
7293/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Phương Thùy. Sinh ngày 05/12/1988
7292/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
đối với bà: DƯƠNG THỊ TIÊN Là vợ của ông: TRẦN VĂN TÍNH
7291/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông TRẦN TRANG DŨNG con ông TRẦN VĂN HIỆP
7290/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: ĐỖ THỊ NHÂN Là vợ ông: LÊ MINH HÒA
7289/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
đối với bà: VÕ THỊ CHÍNH Là vợ của ông: NGUYỄN VĂN ĐẬU
7288/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH THỊ Ý Là vợ của ông: TRẦN VĂN TẠO
7287/QĐ-SLĐTBXH 18/07/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
đối với bà: BÙI THỊ LOAN Là vợ của ông: LÊ VĂN TRANH
1035/SLĐTBXH-VP 18/07/2022 V/v xin bố trí ngày đi thăm, tặng quà cho Người có công với cách mạng; phát hành giấy mời họp mặt và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2022)
7286/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: MAI VĂN NGHIỆM Là con bà: NGUYỄN THỊ KIỄN
7285/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Bùi Bích Châm. Sinh năm: 1990
7284/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phan Hoàng Khải. Sinh ngày: 01/3/2000.
7283/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc tiếp tục h¬ưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Thanh Sử. Sinh ngày: 06/3/1985.
7281/QĐ-SLĐTBXH 15/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Hoàng Khanh. Sinh ngày: 10/8/1990.
Đang online: 2
Hôm nay: 2393
Đã truy cập: 1090442
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.