Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7208/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Khởi Em. Sinh ngày 1986
7207/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trương Chí Hiếu. Sinh năm 1973
7206/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thị Kim Chinh. Sinh ngày 01/01/1997
7205/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Thiện. Sinh ngày 01/01/1993
7204/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thùy Trang. Sinh ngày 25/08/1994
7203/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Sim. Sinh ngày 04/09/1992
7202/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hạnh. Sinh ngày 09/4/1967
7201/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Thị Kim Hằng. Sinh ngày 22/8/1991
7200/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Tấn Nghiệm. Sinh ngày 29/9/1970
7199/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Mỹ Tiên. Sinh ngày 18/8/1992
7198/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Thanh Tuấn. Sinh ngày 26/10/1980
7196/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Thanh Tùng. Sinh ngày 01/01/1974
7195/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Minh Luân. Sinh ngày 01/01/1993
7194/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Hoàng Vũ Linh. Sinh năm 1991
7193/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Hồ Ngọc Tuyền. Sinh ngày 13/10/1986
7192/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN HỮU THƯỢNG Là em ông: NGUYỄN HỮU TRỨ
7191/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐẶNG THỊ NHIÊN Vợ của ông DƯƠNG TẤN ĐẠT
7190/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ SÁU Vợ của ông HUỲNH VĂN LUÔNG
7189/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Con của ông NGUYỄN THANH SONG
7188/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ MINH NHÀNH
7187/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: BÙI QUỐC NAM Con của bà PHAN THỊ PHÙNG,
7186/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN KIỀU Con của bà TRẦN THỊ VẸN
7185/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TÔ VĂN LUẬN Cháu của bà NGUYỄN THỊ TƯ
7184/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN CƯỜNG Con của ông NGUYỄN ÚT THẸO
7183/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: BÙI VĂN PHONG Con của bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG,
7182/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: DƯƠNG TẤN ĐẠT
7181/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: HUỲNH VĂN LUÔNG
7180/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN THANH SONG
7179/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN MINH ĐỨC
7178/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: PHAN THỊ PHÙNG
7177/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: TRẦN THỊ VẸN
7176/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ TƯ
7175/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN ÚT THẸO
7174/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
1030/SLĐTBXH-NCC 14/07/2022 phê duyệt danh sách người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
1029/SLĐTBXH-VP 14/07/2022 V/v thống nhất hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1028/SLĐTBXH-KHTC 14/07/2022 v báo cáo tất toán tài khoản các dự án đã phê duyệt quyết toán
7173/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
1027/SLĐTBXH-KHTC 14/07/2022 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
1026/SLĐTBXH-VP 14/07/2022 V/v hướng dẫn thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với CSDL an sinh xã hội theo Đề án 06
1025/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/07/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
1023/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 14/07/2022 V/v tiếp nhận người khuyết tật thần kinh, tâm thần vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (ông Nguyễn Tuấn Toàn)
1022/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/07/2022 V/v cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát
1021/SLĐTBXH-NCC 14/07/2022 V/v xác định thân nhân liệt sĩ
1020/SLĐTBXH-VP 14/07/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháng 07/2022
1019/SLĐTBXH-VP 14/07/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7172/QĐ-SLĐTBXH 14/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Thạch Hải. Sinh ngày 01/01/1979
7171/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc tiếp tục h¬ưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Tấn Tài. Sinh ngày: 02/8/1995
7170/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Danh Thị Diễm. Sinh ngày: 28/06/1986
7169/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đỗ Ngọc Cầm. Sinh năm: 1999
7168/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lương Yến Nhi. Sinh ngày: 05/09/1999
7167/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ồng: Nguyễn Bé Ba. Sinh năm: 1972
7166/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy. Sinh ngày: 12/09/1996
7165/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh. Sinh ngày: 03/10/1998
7164/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Khánh. Sinh ngày: 18/03/1981
7163/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Linh. Sinh ngày: 01/01/1973
7162/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trương Huệ Thanh. Sinh ngày: 24/11/1988
7161/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Hồ Thanh Dương. Sinh ngày 04/12/1995
7160/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Trường Giang. Sinh ngày 01/01/1988
7159/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Hương. Sinh ngày 16/11/1992
7158/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Quốc Cường. Sinh năm 1992
7157/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích Vân. Sinh năm 1985
7156/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Sương. Sinh ngày 10/11/1988
7155/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Năng. Sinh ngày 01/01/1972
7154/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Ngọc Hiển. Sinh ngày 06/12/1993
7153/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Thu Phượng. Sinh ngày 01/01/1975
7152/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thị Duyên. Sinh ngày 27/7/1989
7151/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Huỳnh Như. Sinh ngày 01/01/2000
7150/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Hằng. Sinh ngày 24/12/1988
7149/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Thị Tuyền. Sinh năm 1980
7148/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Linh Tâm. Sinh ngày 31/5/1993
7147/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thanh Hiếu. Sinh ngày 18/5/1996
7146/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Phong. Sinh ngày 16/8/1983
7145/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Hồng Loan. Sinh ngày 06/5/1998
7144/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Loan. Sinh năm 1990
Đang online: 3
Hôm nay: 276
Đã truy cập: 1090719
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.