Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7913/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Kim Xoa. Sinh ngày: 31/12/1992
7912/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Diễm. Sinh ngày: 01/01/1978
7911/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Dương Lâm. Sinh năm: 1971
7910/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Thu Sương. Sinh ngày: 01/01/1986
7909/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Huy Vũ. Sinh ngày: 18/8/1989
7908/QĐ-SLĐTBXH 10/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Hồ Như Thủy. Sinh ngày: 01/01/1975
1176/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 10/08/2022 V/v tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
7907/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Mỹ Lan. Sinh ngày: 16/10/1996
7906/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Dương Văn Thới. Sinh năm: 1974
7905/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Ông: Trần Thanh Lâm. Sinh ngày: 06/09/1993
7904/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Hồng Quì. Sinh năm: 1966
7903/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Hoàng. Sinh ngày: 20/10/1969
7902/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Huỳnh. Sinh ngày: 03/02/1999
7901/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Như Nhớ. Sinh ngày: 01/01/1995
7900/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Trúc Ly. Sinh ngày: 07/4/1978
7899/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Huyền Trang. Sinh ngày: 16/10/1995
7898/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phạm Văn Thân. Sinh ngày: 15/10/2000
7897/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Dương Thị Bảnh. Sinh ngày: 16/10/1993
7896/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lâm Hoàng Oanh. Sinh ngày: 29/06/1981
7895/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Khánh Duy. Sinh ngày: 02/9/1985
7894/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phạm Văn Thủy. Sinh ngày: 07/7/1980
7893/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy. Sinh năm: 1977
7892/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Anh Thư. Sinh ngày: 25/02/2002
7891/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Cẩm Thu. Sinh ngày: 09/02/1990
7890/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Bùi Thị Thuỳ Dương. Sinh ngày: 09/6/1994
7889/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Lai. Sinh ngày: 11/11/1967
7888/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Lý Thị Tơ. Sinh ngày: 01/01/1982
7887/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đinh Thành Đạt. Sinh năm: 1994
7886/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đoàn Nguyễn Hoài Hiệp. Sinh năm: 1990
7885/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tú. Sinh ngày: 12/04/2002
7884/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Kiệm. Sinh năm: 1984
7883/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Quốc Tuấn. Sinh năm: 1990
7882/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Nguyễn Thị Hiếu. Sinh năm: 1988
7881/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Kim Lan. Sinh ngày: 23/03/1996
7880/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Thanh Nguyên. Sinh ngày: 15/6/1980
7879/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Lượm. Sinh năm: 1984
7878/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nghĩa. Sinh năm: 1979
7877/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Kế Nghiệp. Sinh năm: 1977
7876/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Hồ Thu Nương. Sinh ngày: 11/10/1986
7875/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Bé Thu. Sinh ngày: 05/7/1981
7874/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Huệ. Sinh ngày: 09/7/1976
7873/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hữu Phước. Sinh ngày: 15/4/1987
7872/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đỗ Các Lơ. Sinh năm: 1984
7871/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Trần Dũng. Sinh ngày: 17/01/1989
7870/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Cao Hoàng Nam. Sinh ngày: 15/02/1995
7869/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Hồng Đậm. Sinh ngày: 09/9/1992
7868/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Văn Sơn. Sinh ngày: 19/10/1977
7867/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Lan Phương. Sinh ngày: 16/12/1999
7866/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Quyến. Sinh ngày: 22/7/2002
7865/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đoàn Minh Ai. Sinh ngày: 19/8/1976

1173/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 09/08/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
7864/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ TRÒ Vợ của ông NGUYỄN VĂN NAM
7863/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHAN VĂN CHÍ HÙNG Con của bà BÙI THỊ HƯỜNG, là mẹ liệt sĩ Phan Văn Thận
7862/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ THANH HÙNG Con của bà NGUYỄN THỊ TRẮNG (CHÁ), là vợ liệt sĩ Lê Minh Khôi
7861/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ TRẮNG
(CHÁ)
7860/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN NAM Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 24%
7859/QĐ-SLĐTBXH 09/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: BÙI THỊ HƯỜNG Là mẹ liệt sĩ Phan Văn Thận
1171/SLĐTBXH-VP 09/08/2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1169/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 09/08/2022 V/v góp ý kiến nội dung dự thảo
Kế hoạch triển khai các hoạt động
bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025
1168/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 08/08/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1167/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 08/08/2022 V/v phối hợp triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương
1166/SLĐTBXH-VP 08/08/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện ký kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với tỉnh Kiên Giang và dự thảo Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025
7858/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Gấm. Sinh ngày: 21/9/2000.
7857/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Kim Thơ. Sinh ngày: 19/06/1988
7856/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Trung Thực. Sinh ngày: 15/9/1991
7855/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Thanh Thoại. Sinh năm: 1974
7854/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Mỹ Xuyên. Sinh ngày: 09/01/1994
7853/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Minh Phụng. Sinh ngày: 29/7/1981
7852/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Mai. Sinh ngày: 01/01/1984
7851/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Tuyết Nhi. Sinh ngày: 08/8/1994
7850/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Bùi Thị Hồng Thắm. Sinh ngày: 25/07/2000
7849/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trang Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày: 30/03/1983
7848/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đặng Thị Bích Tuyền. Sinh ngày: 10/11/1988
7847/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Hạng. Sinh năm: 1978
7846/QĐ-SLĐTBXH 08/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Văn Út. Sinh năm: 1965
Đang online: 2
Hôm nay: 255
Đã truy cập: 1090698
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.