Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6625/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Nguyễn Phúc Hiểu)
6624/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lâm Thị Kim Thương)
6622/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Chí Thân)
6621/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Hoài Thương. Sinh ngày: 05/10/1997.
6620/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Võ Thị Oanh. Sinh ngày: 16/10/1986.
6619/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Võ Thị Mỹ Thơ. Sinh ngày: 10/8/2000.
6618/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tú. Sinh ngày: 18/06/2002.

6617/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với bà Nguyễn Thị Tho
898/SLĐTBXH-VP 24/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh
894/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 24/06/2022 V/v triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ
6614/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Võ Văn Đực sinh năm 1990
6613/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hồng Cẩm sinh ngày 10/12/1987
6612/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Khả Hân sinh ngày 09/5/1996
6611/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Thanh Quy sinh ngày 12/5/1981
6609/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Lợi sinh ngày 01/01/1985
6603/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Lê A Lin sinh ngày 19/9/1999
6602/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Dương Việt Hưng sinh năm 1984
6598/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Lài sinh ngày 24/3/1992
6597/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phạm Thị Như Ngọc sinh ngày 19/05/1994
6593/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Văn Tài sinh ngày 24/5/1992
6592/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Phương sinh ngày 09/11/1991
6590/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà Phan Thị Thủy Nhân. Sinh ngày: 18/10/1997
6588/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà Lê Hồng Gấm. Sinh ngày: 17/9/1995
6585/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho 11 tác giả/nhóm tác giả có mô hình, thiết bị tự làm đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
893/SLĐTBXH-NCC 24/06/2022 V/v đề xuất không tham gia đoàn người
có công với cách mạng về nguồn do Trung tâm Giáo dục truyền thống
và lịch sử tổ chức
6579/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thị Ngọc Giàu sinh ngày 14/12/1985
6578/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lâm Văn Lạc sinh ngày 01/01/1993
6577/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm sinh ngày 29/9/1995
6576/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Mộng Tuyết sinh ngày 02/8/2001
6575/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đỗ Văn Gian sinh ngày 20/10/1985
6574/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lâm Văn Sang sinh ngày 01/01/1993
6573/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Ngân Hoa sinh năm 1990
6572/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1995
6571/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Hồ Ngọc Diễm sinh ngày 15/8/1973
6570/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thúy An sinh ngày 15/5/1991
6569/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thị Bích Du sinh ngày 27/5/1998
6568/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Hồng Thắm sinh ngày 15/02/2000
6567/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Ánh Tuyết sinh ngày 09/02/2001
6566/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền sinh ngày 01/01/1985
6565/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thu sinh ngày 09/01/1986
6564/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tống Huỳnh Đức sinh ngày 12/12/1999
6563/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Thanh Duy sinh ngày 17/9/2003
6561/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Tiếp sinh ngày 01/01/1979
6560/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tiêu Thanh Nhàn sinh năm 1966
6559/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Oanh sinh ngày 03/9/1989
6558/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Thùy Mỵ sinh ngày 12/12/1986
6557/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều sinh ngày 15/01/1991
6556/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Minh Phụng sinh ngày 09/9/1988
6555/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thị Diễm Thúy sinh ngày 21/6/1980
6554/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy sinh ngày 16/03/1967
6553/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Danh Thị Cẩm Quyền sinh ngày 01/02/2000
6552/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Dương Văn Thuận sinh ngày 10/11/1997
6551/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lý Thị Ngọc Chi sinh ngày 20/07/1981
6550/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hoàng Song sinh năm 1993
6549/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy sinh ngày 27/6/1996
6548/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan sinh ngày 22/4/1984
6547/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Hoàng Long sinh ngày 25/05/1987
6546/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Quốc Đức sinh ngày 10/10/1988
6545/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Huệ sinh năm 1988
6544/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hữu Chỉnh sinh ngày 14/04/1994
6543/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Dương Thúy Kiều sinh ngày 18/04/1987
6542/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Duy Nhất sinh ngày 10/10/1994
6541/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Chúc Muội sinh ngày 01/01/1986
6540/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Thoa sinh ngày 01/01/1988
884/SLĐTBXH-VP 23/06/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư về di sản văn hóa
6539/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ THÀNH CÔNG Con của bà TRẦN THỊ CHÍN (CHÍNH)
6538/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: DƯƠNG CHÍ LINH Con của bà TRƯƠNG THỊ PHẾT
6537/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: BÙI THỊ TOÀN Vợ của ông BÙI VĂN TÂN
6535/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: HUỲNH CÔNG HẰNG Chồng của bà NGUYỄN THỊ NGHIỆP
6534/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN CHIẾN Con của bà HOÁCH THỊ TUYẾT
6533/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ CÀ LỲ - Con của bà NGUYỄN THỊ PHẢI,
6532/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần

đối với ông: HÀ MINH TRIỀU Con của ông HÀ MINH QUANG
6531/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN QUỐC ĐOÀN Con của bà LƯU THỊ LIÊM
6530/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ KIẾU
6529/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ NGHIỆP
Đang online: 1
Hôm nay: 2394
Đã truy cập: 1090443
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.