Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6522/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ VẼ Con ông LÊ VĂN CÓ Người có công giúp đỡ cách mạng, hưởng trợ cấp một lần
6521/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: HUỲNH CHÍ CÔNG Con bà NGUYỄN THỊ HUỲNH
6520/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần phí đối với ông: TRẦN THANH TOÀN Con bà TRẦN THỊ SON, là Người có công giúp đỡ cách mạng
6519/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ SAI Vợ của ông NGUYỄN VĂN TẤN
6518/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần

đối với bà: TRẦN THỊ CHƠN Con của bà ĐÀO THỊ BA
6517/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐÀO THỊ BA
6516/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN TẤN
6515/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN HOÀNG THỌ
6495/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị My sinh năm 1994
6494/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Dáng Kiều sinh ngày 20/10/1983
6493/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phan Tiến Dũng sinh ngày 26/4/1980
6492/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Tuyền sinh năm 1991
6491/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thị Thắm sinh ngày 01/01/1993
6490/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lâm Thế Vinh sinh ngày 21/04/1998
6489/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hải Đăng sinh ngày 26/9/1995
6488/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh sinh ngày 06/8/2002
6487/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trịnh Quang Sơn sinh ngày 20/10/1986
6486/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Vũ Đình Tuấn sinh năm 1977
6485/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đoàn Cẩm Tú sinh ngày 30/3/1996
6484/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Thị Bích Vân sinh ngày 11/02/1999
6483/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thị Yến Nhi sinh ngày 01/10/1998
6482/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Nguyễn Thùy Trâm sinh ngày 01/02/1993
6481/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Thành sinh ngày 01/10/1983
6480/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Bích Thùy sinh ngày 02/11/1988
6479/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Mai Minh Huệ sinh năm 1976
6478/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1983
6477/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đào Kim Trúc sinh ngày 13/6/1974
6476/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Minh sinh ngày 13/02/1984
6475/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu bảo hiểm gói thầu thi công
xây dựng công trình: Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ (bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bả
880/SLĐTBXH-KHTC 21/06/2022 V/v ý kiến về 06 dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và 02 Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách và Luật THTK, CLP 6 tháng trình HĐND tỉnh (tại Kỳ họp giữa năm 2022)
879/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050    

878/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách giáo dục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
877/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030
876/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học
6474/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với bà Giang Kim Phượng
6473/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Thanh Giao. Sinh ngày: 16/05/1994
6472/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phan Hữu Vinh. Sinh ngày: 09/07/1993
6471/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Phương Phi. Sinh ngày: 01/01/1991
6470/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Chế Thị Yến. Sinh ngày: 01/01/1991
6469/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích. Sinh ngày: 01/01/1973
6468/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5211/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/5/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của ông Tạ Thanh Toàn
6467/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5733/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/6/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
874/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6437/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phạm Văn Khởi sinh ngày 01/10/1988
6436/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tạ Văn Tư sinh năm 1985
6435/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trịnh Thị Thúy Hiền sinh năm 1986
6434/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Ngô Quốc Huy sinh ngày 01/01/1979
6433/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Lệ Uyên sinh ngày 01/5/1987
6432/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh ngày 15/6/1993
6431/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Châu Hoàng Phong sinh năm 1982
6430/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Hà Tân Xiên sinh ngày 29/03/1988
6429/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phan Minh Phục sinh ngày 01/01/1988
6428/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc sinh ngày 01/01/1990
6427/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Yến Nhi sinh ngày 25/3/2001
6426/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Trí Toàn sinh ngày 06/7/1992
6425/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1986
6424/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Vũ Mạnh sinh ngày 03/01/1994
6423/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Vũ Phương sinh ngày 19/5/1988
6422/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phạm Thị Mừng sinh năm 1979
6421/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đinh Thị Hiền sinh ngày 21/12/1995
873/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/06/2022 V/v thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Hậu Giang
6402/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với ông: NGUYỄN THANH QUANG
6401/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN LÝ
6400/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ HOÀNG MINH
6399/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN TẤN PHÁT
6398/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN BẢY
6397/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ CHẤN
6396/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ HƠN
6395/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: HUỲNH VĂN NHỨT
6394/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ CƯNG
870/SLĐTBXH-KHTC 21/06/2022 V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
869/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) HĐND tỉnh
868/SLĐTBXH-NCC 20/06/2022 V/v xét chọn đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc
năm 2022    

867/SLĐTBXH-VP 20/06/2022 V/v báo cáo công tác phối hợp trên lĩnh vực khoa giáo
6 tháng đầu năm 2022
866/SLĐTBXH-KHTC 20/06/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
Đang online: 2
Hôm nay: 150
Đã truy cập: 1090593
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.