Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7661/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ XIÊM
7660/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ BÉ BA
7659/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN NGỌC THỦY
7658/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công PHẠM VĂN HAI
7657/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ DI Là vợ ông: VÕ VĂN HAI
7656/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH THỊ NƯƠNG Là con bà: HUỲNH THỊ NGA
7655/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: ĐOÀN THỊ CHÍNH Là con ông: MAI THỊ NHÂN
7654/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH MAI TƯƠI Là vợ ông: TRẦN VĂN THỤ
13/TB-SLĐTBXH 02/08/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại Ban Quản trang
1114/SLĐTBXH-TT 01/08/2022 V/v cử công chức tham gia Đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh
1113/SLĐTBXH-KHTC 01/08/2022 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
1112/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/08/2022 V/v bồi dưỡng chính trị hè
năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
42/GM-SLĐTBXH 01/08/2022 Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

12/TB-SLĐTBXH 01/08/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
7653/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu giang
7652/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ MY Vợ của ông VÕ VĂN HIỆP là cha liệt sĩ Võ Văn Thương
7651/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRƯƠNG THỊ LỆ HOA Con của bà HUỲNH THỊ TÁM, là mẹ liệt sĩ Trương Văn On
7650/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN LẬP Con của bà NGUYỄN THỊ MƯỜI
7649/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: DƯƠNG VĂN TRẢI Con của bà NGUYỄN THỊ MƯỜI, là vợ liệt sĩ Dương Văn Ngon
7648/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN TIẾN Con của bà NGUYỄN THỊ HÓA, là vợ liệt sĩ Lê Văn Tấn
7647/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ DUY KHANH Con của ông LÊ VĂN HỒNG
7646/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: VÕ THỊ TỐT Vợ của ông NGÔ THANH VŨ
7645/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐẶNG THỊ TƯ Vợ của ông DƯƠNG VĂN MẸO
7644/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với ông: VÕ VĂN HIỆP Là cha liệt sĩ Võ Văn Thương
7643/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: HUỲNH THỊ TÁM Là mẹ liệt sĩ Trương Văn On
7642/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ MƯỜI Là vợ liệt sĩ Dương Văn Ngon
7641/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ MƯỜI là người có công giúp đỡ cách mạng
7640/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ HÓA Là vợ liệt sĩ Lê Văn Tấn
7639/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN HỒNG Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 31%
1110/SLĐTBXH-NCC 01/08/2022 V/v tổ chức Đoàn người có công với cách mạng tham quan thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác, gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước
7638/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hương. Sinh ngày: 01/01/1994
7637/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thuý Hằng. Sinh ngày: 31/12/1993
7636/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đỗ Thị Thanh Thuỳ. Sinh ngày: 01/08/1991
7635/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Mai Thị Ngọc Trân. Sinh ngày: 17/7/1997
7634/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Trang. Sinh năm: 1991
7633/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Ánh Hoa. Sinh năm: 1978
7632/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Ngọc Quang. Sinh năm: 1987
7631/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Kim Thuỳ. Sinh năm: 17/02/1998
7630/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Nhở. Sinh năm: 1989
7629/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Văn Vàng. Sinh năm: 28/9/1981
7628/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phan Mạnh Lăng. Sinh năm: 21/01/1995
7627/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Bùi Tấn Sĩ. Sinh năm: 31/5/1988
7626/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Văn Tới. Sinh năm: 01/01/1981
7625/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Việt Thắng. Sinh năm: 20/04/1997
7624/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Huỳnh Văn Khải. Sinh năm: 1987
7623/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Hồ Thanh Mới. Sinh ngày: 17/11/1994
7622/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hoa. Sinh ngày: 11/12/1968
7621/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Bùi Cẩm Nghi. Sinh ngày: 01/01/1987
7620/QĐ-SLĐTBXH 01/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Liễu. Sinh ngày: 10/08/1990
1109/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/08/2022 V/v ý kiến về tên gọi trong Giấy chứng nhận kinh doanh của 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1106/SLĐTBXH-VP 01/08/2022 V/v góp ý Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hậu Giang, tham gia Chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung
1105/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 29/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
7619/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông Lương Văn Liệt
7618/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Ngọc Thành. Sinh ngày: 01/02/1987
7617/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lý Thị Thùy Lan. Sinh ngày: 02/12/2001
1103/SLĐTBXH-KHTC 29/07/2022 V/v thống nhất danh mục, số lượng, thiết bị thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
1102/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 29/07/2022 V/v nhu cầu bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trong năm 2022
1100/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 29/07/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện Công văn số 3673/VPCP-DMDN ngày 14/6/2022 của Văn phòng Chính phủ
1099/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 29/07/2022 V/v giới thiệu, cung ứng lao động cho Công ty Doosan Heavy Industries - Construction Co.,Ltd
7615/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Cao Văn Tửng. Sinh ngày 07/9/1993
7614/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Thị Mai Phương. Sinh năm: 1982
7613/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Quốc Việt. Sinh ngày: 05/05/1980
7612/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Phượng. Sinh ngày: 10/04/1998
7611/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phan Công Lý. Sinh năm: 1987
7610/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Vàng. Sinh ngày: 01/01/1985
7609/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trương Thị Cơ. Sinh năm: 1968
7608/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Châu Minh Thuận. Sinh ngày: 16/03/1992
7607/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Thái Thị Hồng Hiểu. Sinh năm: 1992
7606/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Văn Thưởng. Sinh ngày: 13/7/1990
7605/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Hoàng Tâm. Sinh ngày: 25/12/1985
7604/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Ngô Văn Dính. Sinh ngày: 01/01/1991
7603/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Quốc Việt. Sinh ngày: 13/08/1996
7602/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phạm Hồng Phúc. Sinh ngày: 11/02/1986
7601/QĐ-SLĐTBXH 29/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Tím. Sinh năm: 1976
1098/SLĐTBXH-KHTC 29/07/2022 V/v ý kiến góp ý Kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
Đang online: 1
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 1090563
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.