Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22342 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
433/SLĐTBXH-VP 22/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch kiểm soát TTHC và chuyển đổi số năm 2023
1464/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Đảm. Sinh ngày 25/03/1983
1463/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Thảo Duy. Sinh ngày 17/8/1995
1462/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phan Anh Kiệt. Sinh ngày 05/8/1986
1461/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Khâm. Sinh ngày 01/01/1981
1460/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Diệp Văn Hiền. Sinh ngày 27/3/1975
1459/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Võ Vũ Em. Sinh ngày 30/6/1996
1458/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Út. Sinh ngày 24/11/1995
1457/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Bùi Thái Dương. Sinh ngày 03/12/1987
1456/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đồng Ngọc Khánh Linh. Sinh ngày 10/11/1996
Đang online: 7
Hôm nay: 1067
Đã truy cập: 1706450
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.