Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15061 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/GM-SLĐTBXH 05/07/2022 GIẤY MỜI
V/v dự Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và
xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
6901/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN MINH TÂN Là con ông: NGUYỄN VĂN TÁM
6900/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ TRÚC LY Con bà NGUYỄN THỊ TẤN (TẦN)
6899/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ NGỌC HƯỜNG Con bà BÙI THỊ PHƯỚC (BÙI THỊ MƯỜI)
6898/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN HIỀN Con bà NGUYỄN THỊ CẨM
6897/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN ÚT Con của bà PHẠM THỊ LẤM (LẮM)
6896/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRỊNH MINH CÁT Con của bà NGUYỄN THỊ ĐÊ
6895/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: KIM HOÀNG MINH Con của bà ĐOÀN THỊ NĂM
6894/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ DUNG Vợ của ông UNG VĂN NHU
6893/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ LẤM (LẮM)
6892/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ ĐÊ
6891/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: UNG VĂN NHU
6890/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐOÀN THỊ NĂM
6889/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Cao Thanh Tiền sinh ngày 20/02/1988
6888/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông La Văn Nhựt sinh ngày 19/07/1997
6887/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Trà Mi sinh ngày 08/06/1990
6886/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đỗ Hoàng Giang sinh ngày 09/09/1995
6885/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Hiểu sinh ngày 16/11/1982
6884/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Bé Ngoan sinh ngày 01/01/1984
6883/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thành Nghĩa sinh ngày 26/07/2001
Đang online: 7
Hôm nay: 1130
Đã truy cập: 1020017
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.