Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15061 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/GM-SLĐTBXH 05/07/2022 GIẤY MỜI
V/v dự Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và
xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
6901/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN MINH TÂN Là con ông: NGUYỄN VĂN TÁM
6900/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ TRÚC LY Con bà NGUYỄN THỊ TẤN (TẦN)
6899/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ NGỌC HƯỜNG Con bà BÙI THỊ PHƯỚC (BÙI THỊ MƯỜI)
6898/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN HIỀN Con bà NGUYỄN THỊ CẨM
6897/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN ÚT Con của bà PHẠM THỊ LẤM (LẮM)
6896/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRỊNH MINH CÁT Con của bà NGUYỄN THỊ ĐÊ
6895/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: KIM HOÀNG MINH Con của bà ĐOÀN THỊ NĂM
6894/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ DUNG Vợ của ông UNG VĂN NHU
6893/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ LẤM (LẮM)
6892/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ ĐÊ
6891/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: UNG VĂN NHU
6890/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐOÀN THỊ NĂM
6889/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Cao Thanh Tiền sinh ngày 20/02/1988
6888/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông La Văn Nhựt sinh ngày 19/07/1997
6887/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Trà Mi sinh ngày 08/06/1990
6886/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đỗ Hoàng Giang sinh ngày 09/09/1995
6885/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Hiểu sinh ngày 16/11/1982
6884/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Bé Ngoan sinh ngày 01/01/1984
6883/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thành Nghĩa sinh ngày 26/07/2001
6882/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng sinh ngày 1988
6881/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Trúc Linh sinh ngày 01/01/1983
6880/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Phúc sinh ngày 01/02/1990
6879/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phù Thị Ngọc Anh sinh ngày 24/03/1987
6878/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Mỹ Á sinh ngày 01/01/1984
6877/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Út sinh ngày 1980
6876/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lương Thị Kim Hường sinh ngày 17/09/1989
6875/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Vũ Em sinh ngày 27/02/1985
6874/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Thái Mỹ Nhiên sinh ngày 01/01/1987
6873/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Thảo sinh ngày 07/04/1992
6872/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thúy Liễu sinh ngày 03/10/1990
6871/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Thành Bê sinh ngày 1986
6870/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Tho sinh ngày 01/01/1986
6869/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Ly sinh ngày 06/12/1984
6868/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Thành Luân sinh ngày 04/09/2002
6867/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phan Thị Mỹ Vui sinh ngày 1983
6866/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Lắm sinh ngày 01/01/1971
6865/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Trinh sinh ngày 02/03/1999
6864/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Mỹ Linh sinh ngày 1990
6863/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Dương Văn Tấn sinh ngày 1990
6862/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thùy Dương sinh ngày 01/01/1990
6861/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu sinh ngày 01/01/1985
6860/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phạm Hoàng Chính sinh ngày 01/01/1983
954/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/07/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 97-CTr/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6859/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn kèm theo
6858/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Bà: Trầm Thị Hồng Vân. Sinh năm: 1971
6857/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Ông: Hồ Hải Ví. Sinh năm: 1974
6856/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông : Võ Phan Minh Trí. Sinh ngày: 04/02/1986
6855/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Bà: Trần Mỹ Trinh. Sinh ngày: 15/12/1995.
952/SLĐTBXH-KHTC 04/07/2022 V/v cung cấp thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn năm 2023 - 2025
Đang online: 10
Hôm nay: 1152
Đã truy cập: 1020039
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.