Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15058 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6899/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ NGỌC HƯỜNG Con bà BÙI THỊ PHƯỚC (BÙI THỊ MƯỜI)
6898/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN HIỀN Con bà NGUYỄN THỊ CẨM
6897/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN ÚT Con của bà PHẠM THỊ LẤM (LẮM)
6896/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRỊNH MINH CÁT Con của bà NGUYỄN THỊ ĐÊ
6895/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: KIM HOÀNG MINH Con của bà ĐOÀN THỊ NĂM
6894/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ DUNG Vợ của ông UNG VĂN NHU
6893/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ LẤM (LẮM)
6892/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ ĐÊ
6891/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: UNG VĂN NHU
6890/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐOÀN THỊ NĂM
6889/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Cao Thanh Tiền sinh ngày 20/02/1988
6888/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông La Văn Nhựt sinh ngày 19/07/1997
6887/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Trà Mi sinh ngày 08/06/1990
6886/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đỗ Hoàng Giang sinh ngày 09/09/1995
6885/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Hiểu sinh ngày 16/11/1982
6884/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Bé Ngoan sinh ngày 01/01/1984
6883/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thành Nghĩa sinh ngày 26/07/2001
6882/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng sinh ngày 1988
6881/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Trúc Linh sinh ngày 01/01/1983
6880/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Phúc sinh ngày 01/02/1990
6879/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phù Thị Ngọc Anh sinh ngày 24/03/1987
6878/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Mỹ Á sinh ngày 01/01/1984
6877/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Út sinh ngày 1980
6876/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lương Thị Kim Hường sinh ngày 17/09/1989
6875/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Vũ Em sinh ngày 27/02/1985
6874/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Thái Mỹ Nhiên sinh ngày 01/01/1987
6873/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Thảo sinh ngày 07/04/1992
6872/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thúy Liễu sinh ngày 03/10/1990
6871/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Thành Bê sinh ngày 1986
6870/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Tho sinh ngày 01/01/1986
6869/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Ly sinh ngày 06/12/1984
6868/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Thành Luân sinh ngày 04/09/2002
6867/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phan Thị Mỹ Vui sinh ngày 1983
6866/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Lắm sinh ngày 01/01/1971
6865/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Trinh sinh ngày 02/03/1999
6864/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Mỹ Linh sinh ngày 1990
6863/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Dương Văn Tấn sinh ngày 1990
6862/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thùy Dương sinh ngày 01/01/1990
6861/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu sinh ngày 01/01/1985
6860/QĐ-SLĐTBXH 05/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phạm Hoàng Chính sinh ngày 01/01/1983
954/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 05/07/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 97-CTr/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6859/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn kèm theo
6858/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Bà: Trầm Thị Hồng Vân. Sinh năm: 1971
6857/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Ông: Hồ Hải Ví. Sinh năm: 1974
6856/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông : Võ Phan Minh Trí. Sinh ngày: 04/02/1986
6855/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với Bà: Trần Mỹ Trinh. Sinh ngày: 15/12/1995.
952/SLĐTBXH-KHTC 04/07/2022 V/v cung cấp thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn năm 2023 - 2025
951/SLĐTBXH-KHTC 04/07/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính
950/SLĐTBXH-VP 04/07/2022
V/v góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6854/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Tư. Sinh ngày 12/05/1986
6853/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Ngân Giang. Sinh năm 1995
6852/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Minh Vững. Sinh ngày 01/01/1988
6851/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Thanh Thịnh. Sinh ngày 27/11/2001
6850/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Yến Nhi. Sinh ngày 13/8/1997
6849/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Phụng. Sinh năm 1984
6848/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Nguyễn Bảo Vy. Sinh ngày 04/8/1999
6847/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Diễm Thuý. Sinh ngày 22/6/1976
6846/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thanh Phương. Sinh ngày 01/01/1982
6845/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Trung Niệm. Sinh ngày 05/9/1979
6844/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Trung Tín. Sinh ngày 16/3/1993
6843/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Linh. Sinh năm 1996
6842/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Cao Thị Hồng Diễm. Sinh ngày 20/02/1991
6841/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Việt Đúng. Sinh ngày 02/02/1997
6840/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Ngọc Đức. Sinh ngày 11/8/1998
6839/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mộng Tuyền. Sinh ngày 10/02/1977
6838/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Đầm. Sinh năm 1967
6837/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Quốc Thái. Sinh ngày 04/8/1995
6836/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Chi. Sinh năm 1976
6835/QĐ-SLĐTBXH 04/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trương Trúc Chi. Sinh ngày 06/02/2001
6834/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ SẠCH
6833/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ LAN
6832/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc cắt chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phùng Văn Đài
6830/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Phúc. Sinh ngày 16/02/2003
6829/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Ông: Bùi Văn Vui. Sinh ngày 01/01/1980
6828/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Như Huỳnh. Sinh ngày 22/7/1999
Đang online: 8
Hôm nay: 1056
Đã truy cập: 1019943
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.