Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8977 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6845/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Đẹp sinh ngày 1979
6844/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Minh Trung sinh ngày 27/02/1999
6843/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Phát Minh sinh ngày 11/10/1977
6842/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Muội sinh ngày 15/11/1990
1869/SLĐTBXH-VP 30/11/2021 V/v triển khai Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020
1868/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 30/11/2021 V/v thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện Long Mỹ
1867/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 30/11/2021 V/v thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
1866/SLĐTBXH-TT 30/11/2021 V/v phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người lao động xảy ra vào ngày 10/11/2021
1865/SLĐTBXH-VP 30/11/2021 V/v lập hồ sơ, thủ tục xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2021
1864/SLĐTBXH-VP 30/11/2021 V/v giao số lượng người được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021

Danh sách tin tức

Đang online: 10
Hôm nay: 7696
Đã truy cập: 629803
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.