Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8977 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6738/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ NGUYỄN VĂN QUÂN
6737/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ THÂN NGỌC BỔN
6736/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ NGUYỄN THỊ DIỆN
6735/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ NGUYỄN VĂN TRỪ
6734/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ VÕ VĂN NĂM
1848/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 25/11/2021 V/v mời tham dự lớp Tập huấn trực tuyến “Nâng cao năng lực trong công tác điều phối dịch vụ thiết yếu liên ngành dành cho phụ nữ bị bạo lực”
1847/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 25/11/2021 V/v mời tham dự Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030
1846/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 25/11/2021 V/v thực hiện tiêu chí nông thôn mới của các xã, thành phố Vị Thanh theo Tờ trình số 329/TTr-PLĐTBXH ngày 23/11/2021 của Phòng LĐ-TB&XH thành phố Vị Thanh
1844/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 25/11/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang
giai đoạn 2021 - 2030 (lần 5)
6733/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Ngọc Thu Đoan sinh ngày 27/07/1996

Danh sách tin tức

Đang online: 9
Hôm nay: 7320
Đã truy cập: 629428
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.