Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8977 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1900/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
1899/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
1898/SLĐTBXH-KHTC 03/12/2021 V/v thẩm định Phương án giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
1897/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2021
1896/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đóng góp dự thảo đề cương Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1895/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đề nghị hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19 và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1894/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình xuất nhập cảnh của người lao động nước ngoài
1892/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v khen thưởng về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
6905/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Bé Toán sinh ngày 16/05/1987
6904/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Diểm sinh ngày 01/01/1991
6903/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Thành Được sinh ngày 06/04/1988
6902/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Su Khơ sinh ngày 21/05/1996
6901/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lâm Thị Nghe sinh ngày 1983
6900/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hà Thị Tú Quyên sinh ngày 11/03/1993
6899/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Võ Quách Trị sinh ngày 06/03/1973
6898/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Tuyết Hồng sinh ngày 20/03/1974
6897/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lý Thừa sinh ngày 27/03/1984
6896/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Anh Ghi sinh ngày 08/03/1980
6895/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyện sinh ngày 01/01/1992
6894/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đặng Hoàng Lộc sinh ngày 1983
6893/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Băng sinh ngày 20/06/1991
1891/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình
và dự thảo Luật Thực hiện
dân chủ ở cơ sở
1890/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v đăng tải, niêm yết công khai Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
1889/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 02/12/2021 V/v thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 18.6 của xã Long Phú, thị xã Long Mỹ
1888/SLĐTBXH-TT 02/12/2021 V/v chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn khiếu nại
1886/SLĐTBXH-VP 02/12/2021 V/v đăng ký lịch làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh
1885/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/12/2021 V/v phối hợp xác minh, giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Hồng Nghiêm
1884/SLĐTBXH-TTDVVL 02/12/2021 V/v phối hợp thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định đối với Bà Trần Thị Phương Thúy
1883/SLĐTBXH-TTDVVL 02/12/2021 V/v phối hợp thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Loan
1882/SLĐTBXH-TTDVVL 02/12/2021 V/v phối hợp thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định đối với Ông Nguyễn Văn Lây
6892/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bà Nguyễn Thị Kim Vàng
6891/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Đô sinh ngày 1985
6890/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lương Thị Hiền sinh ngày 01/01/1982
6889/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hoàng Ân sinh ngày 1972
6888/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thúy Quyền sinh ngày 12/11/1998
6887/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Lắm sinh ngày 01/01/1982
6886/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Liên Hồng Gấm sinh ngày 07/11/1979
6885/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh ngày 10/10/1996
6884/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Thành Tống sinh ngày 01/01/1985
6883/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Cao Kim Hoa sinh ngày 19/07/1997
6882/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Cẩm Thi sinh ngày 1978
6881/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Hậu sinh ngày 1968
6880/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên sinh ngày 01/01/1988
6879/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Nguyên Nghĩa sinh ngày 05/02/1988
6878/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Chí Tâm sinh ngày 15/04/1987
6877/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Điền sinh ngày 16/01/1990
6876/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Bích Linh sinh ngày 23/03/1995
6875/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như sinh ngày 01/11/1998
6874/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Từ Bé Giào sinh ngày 01/04/1989
1881/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/12/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 4468/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1880/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/12/2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu giang
1879/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/12/2021 V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
1878/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/12/2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ
1877/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/12/2021 V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1876/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/12/2021 V/v góp ý phương án sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại và Dịch vụ xuất khẩu Minh Dũng
6873/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ NIỀM Con của bà NGUYỄN THỊ HOA
6872/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần đối với ông: DƯƠNG TOẢN Con của bà NGUYỄN THỊ NHI
6871/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ HẠNH Con của ông TRẦN VĂN PHƯỚC
6870/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ SUM Con của bà MAI THỊ QUYÊN
6869/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc tạm ngưng chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng
đối với người có công với cách mạng NGUYỄN TRUNG THÀNH
6868/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Trần Văn Bul - Trần Văn Út
6867/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Trần Văn Phúc - Trần Văn Út
6866/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Trần Văn Việt - Trần Bích Bi
6865/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc thành lập Tổ khôi phục, an táng lại hài cốt liệt sĩ tại
nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
1875/SLĐTBXH-NCC 01/12/2021 V/v đính chính thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ NGUYỄN VĂN TRUNG
1874/SLĐTBXH-NCC 01/12/2021 V/v đính chính thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ NGUYỄN VĂN TRUYỀN
1873/SLĐTBXH-NCC 01/12/2021 V/v đính chính thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ THÁI THÀNH LẬP
1872/SLĐTBXH-NCC 01/12/2021 V/v đính chính thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ LÊ VĂN CỦA
1871/SLĐTBXH-NCC 01/12/2021 V/v đính chính thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ THÁI THỊ MỸ DÊ
1870/SLĐTBXH-NCC 01/12/2021 V/v đính chính thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ TRỊNH THỊ LÝ CÔI
6864/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thị Ngân sinh ngày 15/05/1997
6863/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Ngọc Dư sinh ngày 13/01/1994
6862/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Ngọc Thư sinh ngày 25/10/1996
6861/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Trung sinh ngày 21/06/1994
6860/QĐ-SLĐTBXH 01/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Mai Văn Thọ sinh ngày 01/01/1975

Danh sách tin tức

Đang online: 9
Hôm nay: 7912
Đã truy cập: 630018
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.