Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14971 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6759/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ HẰNG Con của bà NGUYỄN THỊ ẢNH
6758/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN MINH TUẤN Con bà LÊ THỊ CHANH
6757/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ THANH NHÃ Con của ông LÊ QUANG (VĂN) SUNG
6756/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc cắt chế độ người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng đối với bà: HUỲNH THỊ HẰNG - sinh năm 1969, là người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hóa.
6755/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ
ẢNH
6754/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ HÓA
6753/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN ĐẦY
6752/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ XINH
6751/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN TUÔI
934/SLĐTBXH-KHTC 29/06/2022 V/v xử lý số tiền thực hiện nộp vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính quản lý
Đang online: 4
Hôm nay: 791
Đã truy cập: 1014394
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.