Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14973 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6821/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Võ Thanh Liêm. Sinh năm: 16/10/1990.
6820/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Tài. Sinh ngày 24/11/1984
6819/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bé Ngoan. Sinh ngày 14/7/1996
6818/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Diễm Hương. Sinh ngày 07/9/1991
6817/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Châu Thị Đây. Sinh ngày 01/01/980
6816/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Thị Cẩm Linh. Sinh ngày 02/04/1985
6815/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Ngô Hoàng Hạnh. Sinh ngày 01/01/1989
6814/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hạnh. Sinh ngày 21/09/1995
6813/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kết. Sinh ngày 01/01/1988
6812/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Kiện. Sinh ngày 22/10/1990
6811/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Kim Yến. Sinh ngày 01/01/1985
6810/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hữu Tam. Sinh ngày 14/12/1976
6809/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Ba. Sinh ngày 05/02/1991

6808/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Chòn. Sinh ngày 01/01/1999
6807/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo. Sinh ngày 18/3/1993
6806/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Quyền Trang. Sinh ngày 01/02/1991
6805/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Bé Nhí. Sinh ngày 21/09/1995
6804/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Hủ Tuấn. Sinh ngày 12/5/1999
6803/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thị Linh Đa. Sinh ngày 01/01/1993
6802/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với đối với:
Ông: Trần Ngọc Khánh. Sinh ngày 22/3/1987

6801/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN VĂN ĐỨC
6800/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ ÁNH MAI
6799/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ THỊ HOA
6798/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HẬN
6797/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ THÚY
6796/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HẰNG
6795/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN PHI HÙNG
6794/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN VĂN THUẤN
6793/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN THANH HOÀNG Con của ông TRẦN VĂN PHÒNG (TRẦN ĐẠI PHÒNG)
6792/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ MỸ LANH : Con của bà NGUYỄN THỊ BẢY
Đang online: 7
Hôm nay: 833
Đã truy cập: 1014436
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.