Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14975 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/TB-SLĐTBXH 01/07/2022 Thông báo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
10/TB-SLĐTBXH 01/07/2022 Thông báo lệnh khởi công công trình: Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ (bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bảy
6821/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Võ Thanh Liêm. Sinh năm: 16/10/1990.
6820/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Tài. Sinh ngày 24/11/1984
6819/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bé Ngoan. Sinh ngày 14/7/1996
6818/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Diễm Hương. Sinh ngày 07/9/1991
6817/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Châu Thị Đây. Sinh ngày 01/01/980
6816/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đặng Thị Cẩm Linh. Sinh ngày 02/04/1985
6815/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Ngô Hoàng Hạnh. Sinh ngày 01/01/1989
6814/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hạnh. Sinh ngày 21/09/1995
6813/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kết. Sinh ngày 01/01/1988
6812/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Văn Kiện. Sinh ngày 22/10/1990
6811/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Kim Yến. Sinh ngày 01/01/1985
6810/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hữu Tam. Sinh ngày 14/12/1976
6809/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Ba. Sinh ngày 05/02/1991

6808/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Chòn. Sinh ngày 01/01/1999
6807/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo. Sinh ngày 18/3/1993
6806/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Quyền Trang. Sinh ngày 01/02/1991
6805/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Bé Nhí. Sinh ngày 21/09/1995
6804/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Hủ Tuấn. Sinh ngày 12/5/1999
6803/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thạch Thị Linh Đa. Sinh ngày 01/01/1993
6802/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với đối với:
Ông: Trần Ngọc Khánh. Sinh ngày 22/3/1987

6801/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN VĂN ĐỨC
6800/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ ÁNH MAI
6799/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công LÊ THỊ HOA
6798/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HẬN
6797/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ THÚY
6796/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HẰNG
6795/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN PHI HÙNG
6794/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN VĂN THUẤN
6793/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN THANH HOÀNG Con của ông TRẦN VĂN PHÒNG (TRẦN ĐẠI PHÒNG)
6792/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ MỸ LANH : Con của bà NGUYỄN THỊ BẢY
6791/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ BẢY
6790/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN PHÒNG (TRẦN ĐẠI PHÒNG)
6789/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng lại chế độ đối với thân nhân người có công NGUYỄN THỊ MÀU
6788/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông Lâm Thế Vinh
6787/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với bà Thị Bích Vân
6786/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với: Bà: Võ Thị Kiều Oanh. Sinh ngày 10/9/1993
6785/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với: Bà:Lê Thị Chứa. Sinh ngày 26/5/1995.
6784/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Trình Quỳnh Như. Sinh ngày 08/03/1992
6783/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Văn Chẳng. Sinh ngày 01/01/1983
6782/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Chí Dũng. Sinh năm 1990
6781/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Quốc Mạnh. Sinh năm 1990
6780/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Duy Khương. Sinh ngày 10/6/1998
6779/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phạm Văn Phướng. Sinh ngày 10/6/1982
6778/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Bạch Thủy. Sinh ngày 01/01/1970
6777/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đỗ Thị Thúy Vy sinh ngày 19/05/2000
6776/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Huyền Trân sinh ngày 09/03/1998
6775/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ánh sinh ngày 1962
6774/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Trúc Mai sinh ngày 01/01/1987
6773/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Đức sinh ngày 17/04/1962
6772/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Hoàng Giang sinh ngày 28/12/1989
6771/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 20/03/1997
6770/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Kim Thương sinh ngày 16/05/1992
6769/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Ngọc Hảo sinh ngày 29/08/1997
6768/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lương Thị Trúc Linh sinh ngày 08/08/1983
6767/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hồ Thị Mộng sinh ngày 27/12/1988
6766/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Tài Linh sinh ngày 05/04/1992
6765/QĐ-SLĐTBXH 30/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thuận sinh ngày 08/09/1985
945/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 30/06/2022 V/v đổi tên cơ sở đào tạo lái xe
944/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 30/06/2022 V/v đăng ký danh sách Đoàn và Thiết bị tham gia dự thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022
09/TB-SLĐTBXH 30/06/2022 Tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
08/TB-SLĐTBXH 30/06/2022 Thông báo cử mô hình/thiết bị tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lầm thứ VII, năm 2022
941/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 30/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục ngành nghề và tiêu chí thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
940/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 30/06/2022 V/v cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra và gửi đề cương kiểm tra doanh nghiệp Quý III năm 2022
939/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 30/06/2022 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ
938/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 30/06/2022 V/v dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022
937/SLĐTBXH-TT 30/06/2022 V/v tham gia Đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh
48/KH-SLĐTBXH 29/06/2022 KẾ HOẠCH
Phát triển công tác Lao động, người có công và xã hội
tỉnh Hậu Giang năm 2023
6764/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN PHƯƠNG Con của ông LÊ VĂN TUÔI
6763/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: HUỲNH VĂN PHỤNG Con của bà TRẦN THỊ XINH
6762/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN HOÀNG LAM Con của ông NGUYỄN VĂN ĐẦY
6761/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: HUỲNH THỊ HẰNG Cháu của bà NGUYỄN THỊ HÓA là Mẹ Việt Nam anh hùng
6760/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: VÕ VĂN HẢI Con của ông VÕ VĂN BỬU
6759/QĐ-SLĐTBXH 29/06/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ HẰNG Con của bà NGUYỄN THỊ ẢNH
Đang online: 5
Hôm nay: 836
Đã truy cập: 1014439
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.