Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8977 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1900/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
1899/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
1898/SLĐTBXH-KHTC 03/12/2021 V/v thẩm định Phương án giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
1897/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2021
1896/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đóng góp dự thảo đề cương Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1895/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đề nghị hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19 và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1894/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình xuất nhập cảnh của người lao động nước ngoài
1892/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v khen thưởng về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
6905/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Bé Toán sinh ngày 16/05/1987
6904/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Diểm sinh ngày 01/01/1991
6903/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Thành Được sinh ngày 06/04/1988
6902/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Su Khơ sinh ngày 21/05/1996
6901/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lâm Thị Nghe sinh ngày 1983
6900/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hà Thị Tú Quyên sinh ngày 11/03/1993
6899/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Võ Quách Trị sinh ngày 06/03/1973
6898/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Tuyết Hồng sinh ngày 20/03/1974
6897/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lý Thừa sinh ngày 27/03/1984
6896/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Anh Ghi sinh ngày 08/03/1980
6895/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyện sinh ngày 01/01/1992
6894/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đặng Hoàng Lộc sinh ngày 1983

Danh sách tin tức

Đang online: 13
Hôm nay: 8156
Đã truy cập: 630262
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.