Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16435 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7990/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Thái Thanh Phong. Sinh ngày: 13/3/2001
7989/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

đối với:
Ông: Phạm Thành Tài. Sinh ngày: 01/5/1998
7988/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Trọng Đức. Sinh ngày: 30/3/1976
7987/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Bền. Sinh ngày: 01/01/1974.
7986/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Ngọc Phượng. Sinh ngày: 01/01/1974.
7985/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Hùng. Sinh ngày: 23/10/1995
7984/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Hùng. Sinh ngày: 23/10/1995
7983/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Huỳnh Thị Diễm My. Sinh ngày: 19/3/2002
7982/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phan Ngọc Trường Giang. Sinh ngày: 19/5/1999
7981/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 Về việc tiếp tục h¬ưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Quốc Nhàn. Sinh nngày: 19/3/2002.
Đang online: 2
Hôm nay: 1178
Đã truy cập: 1096358
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.