van ban chi dao dieu hanh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 36 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
121/2020/QH14 19/06/2020 Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
63/2020/QH14 18/06/2020 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp
57/2020/QH14 16/06/2020 Luật Thanh niên
104/2020/QH14 08/06/2020 Gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 NGHỊ ĐỊNH 29/2019/NĐ-CP HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 54 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
18/2018/TT-BLĐTBXH 30/10/2018 THÔNG TƯ 18/2018/TT-BLĐTBXH SỬA ĐỔI THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
140/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
26/2017/TT-BLĐTBXH 20/09/2017 THÔNG TƯ 26/2017/TT-BLĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC
16/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 THÔNG TƯ 16/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
Đang online: 2
Hôm nay: 318
Đã truy cập: 29392
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.