van ban chi dao dieu hanh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8933 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1900/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
1899/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
1898/SLĐTBXH-KHTC 03/12/2021 V/v thẩm định Phương án giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
1897/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2021
1896/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đóng góp dự thảo đề cương Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1895/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đề nghị hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19 và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1894/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình xuất nhập cảnh của người lao động nước ngoài
1892/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v khen thưởng về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
6905/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Bé Toán sinh ngày 16/05/1987
6904/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Diểm sinh ngày 01/01/1991
Đang online: 10
Hôm nay: 7622
Đã truy cập: 629729
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.