van ban chi dao dieu hanh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22470 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
457/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 Góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
456/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 V/v đăng ký xây dựng cơ quan điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
455/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia
454/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố TTHC nội bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
1614/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Sơn Dũng. Sinh ngày: 02/11/1987
1613/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Mỹ Tho. Sinh ngày 25/8/1993.
1612/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Phúc Hà Thanh. Sinh ngày 18/6/1998.
1611/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Đẹp. Sinh ngày 10/11/1975.
1610/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trương Chí Tính. Sinh ngày: 21/07/2002
1609/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Phương Ngọc. Sinh năm: 1987.
Đang online: 6
Hôm nay: 1965
Đã truy cập: 1710930
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.