xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Ngày 13-10-2022

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, Thông tư điều chỉnh như sau:

1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

- Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành gồm 09 lĩnh vực: Quan hệ lao động và Tiền lương; Việc làm; Bảo hiểm xã hội; Quản lý lao động ngoài nước; Giảm nghèo; Trẻ em; Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Lĩnh vực khác.

- Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban gồm 02 lĩnh vực: Người có công; Quản lý lao động ngoài nước, việc làm.

   2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TT 18 2022 BLĐTBXH.pdf_20221013154338.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1914
Đã truy cập: 1710879
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.