xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 19-04-2022

Ngày 15/4/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 17/KH-BCĐ phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 cụ thể như sau:

1. Đối tượng

a) Tập thể: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

2. Thời gian

Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày ban hành Kế hoạch này đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

3. Nội dung thi đua

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các địa phương năm 2022; tập trung tối đa mọi nguồn lực tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2022 về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được UBND tỉnh giao.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu khai thác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho từng UBND xã, phường, thị trấn; phát hiện đề xuất khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích những đơn vị có thành tích nổi bật.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; bảo đảm nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, phản ánh được ý nghĩa nhân văn và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Thực hiện tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân, người lao động tự do, người có thu nhập thấp và không ổn định; chú trọng tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Nhân rộng các mô hình, giải pháp có hiệu quả trong việc vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Định kỳ hàng tháng, quý đánh giá, chỉ rõ các tồn tại, hạn chế. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện; đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2022.

4. Cơ cấu khen thưởng

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 đơn vị hạng Nhất, 01 đơn vị hạng Nhì, 01 đơn vị hạng Ba và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, cụ thể:

- Đơn vị hạng Nhất xét, chọn 05 cá nhân tặng Bằng khen.

- Đơn vị hạng Nhì xét, chọn 04 cá nhân tặng Bằng khen.

- Đơn vị hạng Ba xét, chọn 03 cá nhân tặng Bằng khen.

5. Kinh phí khen thưởng

Trích từ nguồn kinh phí tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Nội dung Kế hoạch số 17/KH-BCĐ đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang phổ biến triển khai trong tất cả CCVC thuộc Sở biết thực hiện./.

Trần Cẩm Tú

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 195 KHBCĐ phat dong thi dua tham gia BHXH - BHYT 2021 m (2).pdf_20220419164826.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 116
Đã truy cập: 1722700
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.