xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 2283/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 10/11/2020 của Sở LĐ-TB&XH Hậu Giang về việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác lao động; an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày 16-11-2020

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 2283/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 10/11/2020 của Sở LĐ-TB&XH Hậu Giang về việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác lao động; an toàn, vệ sinh lao động năm 2020


Đang online: 5
Hôm nay: 924
Đã truy cập: 1014527
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.