xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 604/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 13/5/2021 về V/v báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 14-05-2021

Chi tiết

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Bieu mau Bao cao 6 thang nam 2021 - Theo Cong van so 604.rar_20210514143734.rar

Đang online: 4
Hôm nay: 1967
Đã truy cập: 1717161
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.