xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Ngày 06-02-2023

Ngày 16/01/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 29/QĐ-BLĐTBXH ban hành Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 gồm có 6 tiêu chí. Cụ thể:

         (1) Đánh giá hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm.

(2) Kết quả thực hiện các hoạt động phòng, ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở.  

(3) Công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm có liên quan đến mại dâm.  

(4) Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp, giảm tác hại phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

(5) Nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ.

(6) Bố trí nguồn lực thực hiện các hoạt động của Chương trình.

Quyết định cũng quy định cụ thể quy trình kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025./.

Nguyễn Văn Đoàn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ 29.signed (1).pdf_20230208213733.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 1936
Đã truy cập: 1710901
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.