xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở trợ giúp xã hội

Ngày 11-01-2022

Ngày 7/01/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 70/LĐTBXH-TE gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát, kiểm tra, thanh tra việc  chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em  của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Luật Trẻ em, công  tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn  một số cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập và các quỹ từ  thiện chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng,  hỗ trợ trẻ em. Thời gian vừa qua, những vi phạm pháp luật tại Tịnh thất Bồng lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa,  tỉnh Long An gây bức xúc trong dư luận. 

Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, thực hiện Luật Trẻ em, Nghị định số  103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản  lý các cơ sở trợ giúp xã hội, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ  chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị  ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức  năng của địa phương triển khai các nội dung sau: 

Rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Rà soát việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi  dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội.  

Quan tâm, tạo điều kiện đồng thời rà soát thường xuyên việc chăm sóc,  nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng tốt về cả thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật. 

Kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã  hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ  trợ trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.  

Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ  chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng,  hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm, trục lợi kéo dài.

 (Đính kèm Công văn số 70/LĐTBXH-TE

Nguyễn Thành Lợi

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV gui UBND cac tinh, tp ve ra soat CS TGXH, QTT.signed.pdf_20220111100010.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 356
Đã truy cập: 1722940
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.