xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ngày 18-01-2021

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 98/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.